Co to jest Dekalog ?

Dziesięcioksiąg
Dziesięć przepowiedni Mahometa
Inne określenie ołtarza
Zbiór dziesięciu przykazań
Dekalog- zbiór pod­sta­wo­wych nakazów mo­ral­nych obo­wią­zu­ją­cych pier­wot­nie wy­znaw­ców ju­da­izmu, a na­stęp­nie przejęty przez chrze­ści­jan. Dekalog spisany został przez Mojżesza na dwu ta­bli­cach ka­mien­nych i umiesz­czo­ny w Arce Przy­mie­rza.

Rozkład odpowiedzi

Dziesięcioksiąg
Dziesięć przepowiedni Mahometa
Inne określenie ołtarza
Zbiór dziesięciu przykazań
odpowiedzi
flagHolandia
0%
0%
0%
100%
10
flagWielka Brytania
7%
0%
0%
92%
14
flagNiemcy
9%
0%
0%
90%
11
flagPolska
9%
1%
0%
87%
1116
flagNieznany
13%
0%
1%
83%
110

Płeć

men87%
women90%
Dziesięcioksiąg
10%
7%
Dziesięć przepowiedni Mahometa
0%
0%
Inne określenie ołtarza
0%
0%
Zbiór dziesięciu przykazań
87%
90%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to jest Dekalog ?
1303
87%

Szczegóły

Autor: MAJSTELELE
Ilustracja: Brendan Ross
Czytaj więcej: wikipedia Dekalog
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.