Co to jest deltiologia?

Hobby polegające na zbieraniu pocztówek
Nauka o równaniach kwantowych
Nauka o bukietach smaków win
Dziedzina medycyny zajmująca się m.in. jelitami
Ofi­cjal­nie naj­więk­szą kolekcję pocz­tó­wek posiada Mario Morby z Wielkiej Brytanii i zawiera ona 1 000 265 sztuk. Jest to ofi­cjal­ny rekord za­twier­dzo­ny przez Księgę Rekordów Gu­in­nes­sa, albowiem od 1991 w tej ka­te­go­rii nie są już przyj­mo­wa­ne zgło­sze­nia.

Rozkład odpowiedzi

Hobby polegające na zbieraniu pocztówek
Nauka o równaniach kwantowych
Nauka o bukietach smaków win
Dziedzina medycyny zajmująca się m.in. jelitami
odpowiedzi
flagPolska
30%
16%
22%
29%
362
flagNieznany
0%
29%
5%
64%
17

Płeć

men23%
women19%
Hobby polegające na zbieraniu pocztówek
23%
19%
Nauka o równaniach kwantowych
32%
17%
Nauka o bukietach smaków win
19%
15%
Dziedzina medycyny zajmująca się m.in. jelitami
23%
47%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to jest deltiologia?
416
29%

Szczegóły

Autor: lukasz Poland
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Deltiologia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.