Co to jest epitafium?

długi, rozwlekły utwór
utwór moralizatorski
napis na nagrobku lub pomniku
zakończenie utworu
Epi­ta­fium (z gr. ἐπιτάφιος epi­-ta­phio­s, „nad grobem”, „na kamieniu na­grob­ny­m”) – napis umiesz­czo­ny na nagrobku lub pomniku upa­mięt­nia­ją­cy lub sławiący zmar­łe­go. Forma epi­ta­fium ukształ­to­wa­na została w Atenach w V wieku p.n.e.. Była zwięzłym i krótkim utworem, często o cha­rak­te­rze uro­czy­ste­go tekstu po­chwal­ne­go sławiący jakąś osobę, czyn lub wy­da­rze­nie.

Rozkład odpowiedzi

długi, rozwlekły utwór
utwór moralizatorski
napis na nagrobku lub pomniku
zakończenie utworu
odpowiedzi
flagFrancja
0%
0%
81%
18%
11
flagNiemcy
8%
2%
78%
12%
50
flagWłochy
0%
0%
73%
26%
15
flagWielka Brytania
7%
4%
72%
15%
110
flagGrecja
14%
11%
71%
2%
35
flagPolska
10%
6%
69%
13%
4087
flagHolandia
6%
6%
68%
18%
16
flagIndie
10%
10%
65%
5%
20
flagStany Zjednoczone
8%
8%
64%
17%
57
flagIrlandia
0%
0%
63%
36%
11
flagNieznany
10%
12%
56%
20%
257
flagSzwecja
30%
0%
40%
20%
10

Płeć

men61%
women75%
długi, rozwlekły utwór
11%
4%
utwór moralizatorski
9%
5%
napis na nagrobku lub pomniku
61%
75%
zakończenie utworu
17%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to jest epitafium?
4644
68%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Ilustracja: liz west
Czytaj więcej: wikipedia Epitafium
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.