Co to jest front atmosferyczny?

wąska strefa oddzielająca dwie masy powietrza o różnych właściwościach fizycznych
linia łącząca miejsca o tym samym ciśnieniu
strefa do której dociera silny wiatr spowodowany przez prądy zstępujące występujące w burzy
linia łącząca miejsca o tym samym typie pogody
Cienka warstwa w at­mos­fe­rze (kil­ka­set metrów) roz­dzie­la­ją­ca dwie masy po­wie­trza o różnych wła­sno­ściach fi­zycz­ny­ch, np. o innym ci­śnie­niu, sile, kierunku wiatru, tem­pe­ra­tu­rze i wil­got­no­ści. Wy­stę­pu­ją fronty at­mos­fe­rycz­ne sta­cjo­nar­ne lub ruchome, prze­miesz­cza­ją­ce się jako fronty ciepłe lub chłodne.

Rozkład odpowiedzi

wąska strefa oddzielająca dwie masy powietrza o różnych właściwościach fizycznych
linia łącząca miejsca o tym samym ciśnieniu
strefa do której dociera silny wiatr spowodowany przez prądy zstępujące występujące w burzy
linia łącząca miejsca o tym samym typie pogody
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
62%
25%
6%
6%
16
flagWielka Brytania
59%
31%
7%
1%
54
flagWłochy
58%
35%
0%
5%
17
flagHolandia
56%
31%
6%
6%
16
flagNiemcy
54%
37%
5%
2%
35
flagPolska
52%
30%
10%
5%
1999
flagNieznany
41%
37%
17%
3%
187

Płeć

men47%
women51%
wąska strefa oddzielająca dwie masy powietrza o różnych właściwościach fizycznych
47%
52%
linia łącząca miejsca o tym samym ciśnieniu
32%
37%
strefa do której dociera silny wiatr spowodowany przez prądy zstępujące występujące w burzy
13%
6%
linia łącząca miejsca o tym samym typie pogody
6%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to jest front atmosferyczny?
2057
53%

Szczegóły

Autor: michal55

Historia

27 lipca 2016 21:24:52 utworzył michal55 »
21 czerwca 2017 04:06:15 zmienił Norbert Sośnierz »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.