Co to jest krasowienie (kras)?

Rodzaj wietrzenia fizycznego
Rodzaj wietrzenia chemicznego
Rodzaj wietrzenia biologicznego
Żadne z powyższych
Kras (procesy krasowe, kra­so­wie­nie) są to procesy roz­pusz­cza­nia skał przez wody po­wierzch­nio­we, pod­ziem­ne i opadowe, jeden z rodzajów wie­trze­nia che­micz­ne­go, któremu pod­le­ga­ją skały kra­so­wie­ją­ce takie jak: wa­pie­nie, a także do­lo­mi­ty, margle, gips, an­hy­dry­t, halit.

Rozkład odpowiedzi

Rodzaj wietrzenia fizycznego
Rodzaj wietrzenia chemicznego
Rodzaj wietrzenia biologicznego
Żadne z powyższych
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
86%
13%
0%
15
flagGrecja
0%
81%
12%
6%
16
flagFinlandia
0%
71%
14%
14%
14
flagDania
13%
56%
4%
21%
23
flagNorwegia
17%
56%
8%
17%
23
flagHolandia
17%
51%
12%
17%
47
flagIrlandia
26%
50%
6%
16%
30
flagHiszpania
9%
50%
22%
13%
22
flagKanada
23%
47%
17%
5%
17
flagStany Zjednoczone
18%
45%
22%
11%
96
flagPolska
25%
44%
13%
15%
13245
flagSzwecja
21%
42%
25%
10%
28
flagNiemcy
26%
40%
17%
13%
157
flagAustria
15%
40%
30%
15%
20
flagNieznany
31%
38%
11%
17%
883
flagBelgia
15%
38%
7%
38%
13
flagWielka Brytania
26%
36%
17%
18%
271
flagWłochy
22%
35%
27%
15%
40
flagFrancja
39%
21%
25%
14%
28
flagUkraina
20%
20%
30%
30%
10

Płeć

men46%
women50%
Rodzaj wietrzenia fizycznego
26%
23%
Rodzaj wietrzenia chemicznego
46%
50%
Rodzaj wietrzenia biologicznego
10%
11%
Żadne z powyższych
15%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to jest krasowienie (kras)?
15126
44%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Ilustracja: Traveltipy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.