Co to jest lateralizacja?

Choroba zakaźna
Stronność ciała
Sposób postrzegania kolorów
Zaburzenie w budowie oka
La­te­ra­li­za­cja, inaczej stron­ność – asy­me­tria czyn­no­ścio­wa prawej i lewej strony ciała ludz­kie­go, która wynika z różnic w budowie i funk­cjach obu półkul mó­zgo­wych.

Rozkład odpowiedzi

Choroba zakaźna
Stronność ciała
Sposób postrzegania kolorów
Zaburzenie w budowie oka
odpowiedzi
flagPolska
4%
50%
13%
30%
1577
flagNiemcy
5%
50%
11%
33%
18
flagNieznany
5%
46%
11%
38%
100
flagWielka Brytania
12%
37%
12%
37%
16

Płeć

men45%
women59%
Choroba zakaźna
8%
4%
Stronność ciała
45%
59%
Sposób postrzegania kolorów
12%
10%
Zaburzenie w budowie oka
33%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to jest lateralizacja?
1773
50%

Szczegóły

Autor: Burggrave
Ilustracja: Niabot
Czytaj więcej: wikipedia Lateralizacja
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.