Co to jest lateralizacja?

Choroba zakaźna
Stronność ciała
Sposób postrzegania kolorów
Zaburzenie w budowie oka
La­te­ra­li­za­cja, inaczej stron­ność – asy­me­tria czyn­no­ścio­wa prawej i lewej strony ciała ludz­kie­go, która wynika z różnic w budowie i funk­cjach obu półkul mó­zgo­wych.

Rozkład odpowiedzi

Choroba zakaźna
Stronność ciała
Sposób postrzegania kolorów
Zaburzenie w budowie oka
odpowiedzi
flagPolska
5%
49%
13%
31%
814
flagNieznany
5%
49%
10%
34%
69

Płeć

men42%
women58%
Choroba zakaźna
9%
3%
Stronność ciała
42%
58%
Sposób postrzegania kolorów
11%
12%
Zaburzenie w budowie oka
35%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to jest lateralizacja?
921
49%

Szczegóły

Autor: Burggrave
Ilustracja: Niabot
Czytaj więcej: wikipedia Lateralizacja
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.