Co to jest lateralizacja?

Choroba zakaźna
Stronność ciała
Sposób postrzegania kolorów
Zaburzenie w budowie oka
La­te­ra­li­za­cja, inaczej stron­ność – asy­me­tria czyn­no­ścio­wa prawej i lewej strony ciała ludz­kie­go, która wynika z różnic w budowie i funk­cjach obu półkul mó­zgo­wych.

Rozkład odpowiedzi

Choroba zakaźna
Stronność ciała
Sposób postrzegania kolorów
Zaburzenie w budowie oka
odpowiedzi
flagPolska
7%
49%
15%
27%
285
flagNieznany
6%
34%
10%
48%
29

Płeć

men38%
women60%
Choroba zakaźna
11%
5%
Stronność ciała
38%
60%
Sposób postrzegania kolorów
15%
12%
Zaburzenie w budowie oka
34%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to jest lateralizacja?
328
47%

Szczegóły

Autor: Burggrave
Ilustracja: Niabot
Czytaj więcej: wikipedia Lateralizacja
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.