Co to jest liczba urojona:

Liczba ujemna
Liczba, ktora po pomnozeniu daje wynik dodatni
Liczba, ktora podniesiona do kwadratu daje wynik ujemny
Liczba, ktora podniesiona do kwadratu daje wynik dodatni
Liczba urojona, inaczej liczba ze­spo­lo­na, która pod­nie­sio­na do kwadratu daje wartość rze­czy­wi­stą ujemną. Pier­wia­stek kwa­dra­to­wy z liczb ujem­ny­ch, jako roz­wią­za­nie nie­któ­rych równań kwa­dra­to­wy­ch, był naj­praw­do­po­dob­niej po raz pierwszy roz­wa­ża­ny przez Herona z Alek­san­drii. Jest to ciekawy przykład pojęcia o fun­da­men­tal­nym zna­cze­niu dla techniki (m.in. elek­tro­tech­ni­ki­).

Rozkład odpowiedzi

Liczba ujemna
Liczba, ktora po pomnozeniu daje wynik dodatni
Liczba, ktora podniesiona do kwadratu daje wynik ujemny
Liczba, ktora podniesiona do kwadratu daje wynik dodatni
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
0%
0%
100%
0%
1
flagIrlandia
0%
0%
100%
0%
1
flagLitwa
0%
0%
100%
0%
1
flagKorea Południowa
0%
0%
100%
0%
1
flagAustria
0%
0%
100%
0%
1
flagNieznany
0%
10%
90%
0%
10
flagPolska
5%
12%
69%
9%
222
flagNiemcy
0%
33%
66%
0%
3
flagWielka Brytania
50%
0%
50%
0%
2
flagKanada
0%
0%
50%
0%
2
flagSzwajcaria
0%
50%
50%
0%
2

Płeć

men76%
women65%
Liczba ujemna
6%
5%
Liczba, ktora po pomnozeniu daje wynik dodatni
8%
15%
Liczba, ktora podniesiona do kwadratu daje wynik ujemny
76%
65%
Liczba, ktora podniesiona do kwadratu daje wynik dodatni
10%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to jest liczba urojona:
246
70%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: get directly down
Czytaj więcej: www.flickr.com
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.