Co to jest strój bobrowy?

są to kanały wodne budowane przez bobry w celu uniknięcia wędrówki lądem
maskujące ubranie dla fotografów przyrody
wydzielina gruczołów płciowych o silnym zapachu piżma
w dawnych czasach nazwa przebrania stosowana przez kolędników
"Strój bobrowy" (ka­sto­reu­m) jest wy­dzie­li­ną gru­czo­łów płcio­wych o silnym zapachu piżma. Strojem bobrowym bobry znaczą zaj­mo­wa­ne te­ry­to­riu­m, co u zaj­mu­ją­cych dany obszar wzbudza poczucie pewności siebie, a intruzów in­for­mu­je między innymi o składzie rodziny, płci, wieku oraz stanie zdrowia osob­ni­ka. Bobry składają ka­sto­reum na kilku lub kil­ku­dzie­się­ciu kop­czy­kach o wy­so­ko­ści około 10 cm. Kopczyki za­pa­cho­we lo­ka­li­zo­wa­ne są od wczesnej wiosny do jesieni.

Rozkład odpowiedzi

są to kanały wodne budowane przez bobry w celu uniknięcia wędrówki lądem
maskujące ubranie dla fotografów przyrody
wydzielina gruczołów płciowych o silnym zapachu piżma
w dawnych czasach nazwa przebrania stosowana przez kolędników
odpowiedzi
flagPolska
9%
20%
36%
32%
608
flagNieznany
13%
31%
13%
41%
29

Płeć

men35%
women36%
są to kanały wodne budowane przez bobry w celu uniknięcia wędrówki lądem
10%
11%
maskujące ubranie dla fotografów przyrody
20%
27%
wydzielina gruczołów płciowych o silnym zapachu piżma
35%
36%
w dawnych czasach nazwa przebrania stosowana przez kolędników
33%
24%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to jest strój bobrowy?
679
35%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: Piotr Drabik
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.