Co to jest tachimetr?

instrument przeznaczony do pomiaru kątów i odległości
przyrząd przeznaczony do pomiaru prędkości poruszania się pojazdów
urządzenie do pomiaru przyspieszenia akcji serca
przyrząd mierzący prędkość obrotów wału napędowego w silniku
In­stru­ment ten jest wy­ko­rzy­sty­wa­ny w geodezji do pomiaru po­ło­że­nia punktów te­re­no­wych. Do pomiaru od­le­gło­ści w ta­chi­me­trze elek­tro­nicz­nym po­trzeb­ny jest naj­czę­ściej pryzmat. W użyciu są też ta­chi­me­try elek­tro­nicz­ne bez­lu­stro­we, które umoż­li­wia­ją pomiar od­le­gło­ści bez użycia pry­zma­tu.

Rozkład odpowiedzi

instrument przeznaczony do pomiaru kątów i odległości
przyrząd przeznaczony do pomiaru prędkości poruszania się pojazdów
urządzenie do pomiaru przyspieszenia akcji serca
przyrząd mierzący prędkość obrotów wału napędowego w silniku
odpowiedzi
flagSzwajcaria
100%
0%
0%
0%
1
flagPolska
26%
20%
20%
33%
30
flagNieznany
0%
50%
50%
0%
2
flagSri Lanka
0%
100%
0%
0%
1
flagSzwecja
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men18%
women25%
instrument przeznaczony do pomiaru kątów i odległości
18%
25%
przyrząd przeznaczony do pomiaru prędkości poruszania się pojazdów
9%
50%
urządzenie do pomiaru przyspieszenia akcji serca
27%
12%
przyrząd mierzący prędkość obrotów wału napędowego w silniku
45%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to jest tachimetr?
35
25%

Szczegóły

Autor: BeaJ
Ilustracja: Elvino
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.