Co w tłumaczeniu na język polski oznacza akronim T.I.R.?

transport wielkogabarytowy
standardowy konterer międzynarodowy
Międzynarodowy Transport Drogowy
pojazd z przedziałem sypialnym
T.I.R. to skrót z języka Fran­cu­skie­go od słów: Trans­port In­ter­na­tio­nal Routier, co w tłu­ma­cze­niu na Polski oznacza Mię­dzy­na­ro­do­wy Trans­port Drogowy.

Rozkład odpowiedzi

transport wielkogabarytowy
standardowy konterer międzynarodowy
Międzynarodowy Transport Drogowy
pojazd z przedziałem sypialnym
odpowiedzi
flagPolska
16%
11%
68%
2%
538
flagNieznany
11%
47%
35%
5%
17

Płeć

men58%
women75%
transport wielkogabarytowy
24%
12%
standardowy konterer międzynarodowy
13%
10%
Międzynarodowy Transport Drogowy
58%
75%
pojazd z przedziałem sypialnym
3%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co w tłumaczeniu na język polski oznacza akronim T.I.R.?
603
68%

Szczegóły

Autor: lukasz Poland
Ilustracja: NotrucksNolife
Czytaj więcej: wikipedia TIR
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.