Co to jest "WhatsApp "

aplikacja nawigacyjna
przeglądarka WWW
usługa telefoniczna
komunikator internetowy
WhatsApp – mobilna apli­ka­cja dla smart­fo­nów służąca jako ko­mu­ni­ka­tor in­ter­ne­to­wy. Dzięki tej apli­ka­cji można prze­sy­łać wia­do­mo­ści i pliki mul­ti­me­dial­ne pomiędzy dwiema ko­mór­ka­mi pod­łą­czo­ny­mi do In­ter­ne­tu.

Rozkład odpowiedzi

aplikacja nawigacyjna
przeglądarka WWW
usługa telefoniczna
komunikator internetowy
odpowiedzi
flagNieznany
0%
0%
4%
95%
23
flagPolska
10%
1%
12%
75%
290

Płeć

men88%
women72%
aplikacja nawigacyjna
7%
22%
przeglądarka WWW
0%
0%
usługa telefoniczna
4%
5%
komunikator internetowy
88%
72%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to jest "WhatsApp "
326
76%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: bfishadow
Czytaj więcej: wikipedia WhatsApp
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.