Co to są "szczawy"?

rośliny trawiaste
miejscowość w Polsce
potoczna nazwa małolat
wody mineralne
Mają kwa­sko­wa­ty smak. Za­wie­ra­ją duże ilości roz­pusz­czo­ne­go dwu­tlen­ku węgla. Wy­stę­pu­ją one w wyniku za­ni­ka­ją­cej dzia­łal­no­ści wul­ka­nicz­ne­j, w pobliżu skał wul­ka­nicz­nych po­cho­dzą­cych z bardzo dawnych czasów. W Polsce należą do nich źródła lecz­ni­cze m.in. w Szczaw­ni­cy, Krynicy, Kudowie, Lądku i Cie­pli­cach.

Rozkład odpowiedzi

rośliny trawiaste
miejscowość w Polsce
potoczna nazwa małolat
wody mineralne
odpowiedzi
flagPolska
26%
8%
8%
55%
416
flagNieznany
38%
15%
0%
46%
13

Płeć

men56%
women61%
rośliny trawiaste
31%
35%
miejscowość w Polsce
7%
0%
potoczna nazwa małolat
4%
2%
wody mineralne
56%
61%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to są "szczawy"?
466
55%

Szczegóły

Autor: Hinode
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.