co to są wibrysy ?

kwiat
ptaki
wąsy u większości ssaków
przednie żeby u królików
Wibrysy to włosy czuciowe wy­stę­pu­ją­ce u nie­któ­rych ssaków grube, proste i sztywne włosy z miesz­kiem włosowym po­ło­żo­nym blisko zatoki żylnej. Dzięki licznym za­koń­cze­niom nerwowym po­du­szecz­ki za­to­ko­wej sygnały dotykowe mogą być bardzo pre­cy­zyj­nie prze­ka­zy­wa­ne do or­ga­ni­zmu.

Rozkład odpowiedzi

kwiat
ptaki
wąsy u większości ssaków
przednie żeby u królików
odpowiedzi
flagFrancja
0%
0%
100%
0%
11
flagWielka Brytania
0%
0%
96%
3%
53
flagNiemcy
0%
0%
96%
3%
31
flagNieznany
2%
0%
94%
2%
37
flagPolska
2%
2%
90%
3%
1965
flagHolandia
0%
0%
83%
16%
12

Płeć

men94%
women95%
kwiat
2%
0%
ptaki
1%
1%
wąsy u większości ssaków
94%
95%
przednie żeby u królików
2%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
co to są wibrysy ?
2193
90%

Szczegóły

Autor: Kelia0035
Czytaj więcej: www.Wikipedia.p
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.