Co to są hadisy w islamie?

część Koranu
relacje słów i życia Mahometa
dziewice oczekujące w raju
szkoły koraniczne
W islamie hadisy ustępują waż­no­ścią jedynie samemu Ko­ra­no­wi, gdyż mu­zuł­ma­nie są za­chę­ca­ni do na­śla­do­wa­nia dzia­ła­nia Mahometa w swoim co­dzien­nym życiu (a Koran nie opisuje życia Ma­ho­me­ta­). W prze­ci­wień­stwie do Koranu, który został opra­co­wa­ny pod ofi­cjal­nym nadzorem pierw­szych przy­wód­ców is­lam­skich w Medynie, hadisy po­wsta­wa­ły nie­za­leż­nie. Dziś wiele z nich budzi za­strze­że­nia co do au­ten­tycz­no­ści - islamscy duchowni kla­sy­fi­ku­ją je w ka­te­go­riach "au­ten­tycz­na­", "dobra" lub "słaba".

Rozkład odpowiedzi

część Koranu
relacje słów i życia Mahometa
dziewice oczekujące w raju
szkoły koraniczne
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
88%
0%
5%
18
flagRosja
8%
80%
2%
8%
36
flagIndie
0%
75%
15%
10%
20
flagPakistan
16%
72%
5%
0%
18
flagStany Zjednoczone
7%
60%
18%
12%
79
flagNiemcy
6%
55%
16%
20%
43
flagWielka Brytania
9%
51%
16%
22%
109
flagPolska
9%
39%
21%
28%
3225
flagUkraina
16%
38%
22%
16%
18
flagNorwegia
15%
38%
23%
23%
13
flagNieznany
10%
35%
29%
22%
409
flagHolandia
6%
33%
20%
40%
15
flagIrlandia
0%
20%
60%
20%
10

Płeć

men35%
women37%
część Koranu
10%
9%
relacje słów i życia Mahometa
36%
37%
dziewice oczekujące w raju
25%
23%
szkoły koraniczne
28%
29%

Szczegóły

Autor: Przemek
Ilustracja: AwayWeGo210
Czytaj więcej: wikipedia Hadis
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.