Co to są hadisy w islamie?

część Koranu
relacje słów i życia Mahometa
dziewice oczekujące w raju
szkoły koraniczne
W islamie hadisy ustępują waż­no­ścią jedynie samemu Ko­ra­no­wi, gdyż mu­zuł­ma­nie są za­chę­ca­ni do na­śla­do­wa­nia dzia­ła­nia Mahometa w swoim co­dzien­nym życiu (a Koran nie opisuje życia Ma­ho­me­ta­). W prze­ci­wień­stwie do Koranu, który został opra­co­wa­ny pod ofi­cjal­nym nadzorem pierw­szych przy­wód­ców is­lam­skich w Medynie, hadisy po­wsta­wa­ły nie­za­leż­nie. Dziś wiele z nich budzi za­strze­że­nia co do au­ten­tycz­no­ści - islamscy duchowni kla­sy­fi­ku­ją je w ka­te­go­riach "au­ten­tycz­na­", "dobra" lub "słaba".

Rozkład odpowiedzi

część Koranu
relacje słów i życia Mahometa
dziewice oczekujące w raju
szkoły koraniczne
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
5%
84%
0%
5%
19
flagRosja
7%
78%
5%
7%
38
flagIndie
0%
75%
15%
10%
20
flagPakistan
16%
72%
5%
0%
18
flagStany Zjednoczone
8%
59%
19%
13%
83
flagNiemcy
7%
54%
15%
21%
51
flagWielka Brytania
10%
51%
16%
21%
120
flagUkraina
15%
46%
15%
15%
26
flagPolska
10%
38%
22%
28%
3755
flagNorwegia
15%
38%
23%
23%
13
flagWłochy
0%
35%
42%
21%
14
flagNieznany
10%
34%
29%
24%
475
flagHolandia
6%
31%
25%
37%
16
flagIrlandia
0%
20%
60%
20%
10

Płeć

men34%
women35%
część Koranu
10%
8%
relacje słów i życia Mahometa
34%
36%
dziewice oczekujące w raju
26%
25%
szkoły koraniczne
27%
28%

Szczegóły

Autor: Przemek
Ilustracja: AwayWeGo210
Czytaj więcej: wikipedia Hadis
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.