Co to są hadisy w islamie?

część Koranu
relacje słów i życia Mahometa
dziewice oczekujące w raju
szkoły koraniczne
W islamie hadisy ustępują waż­no­ścią jedynie samemu Ko­ra­no­wi, gdyż mu­zuł­ma­nie są za­chę­ca­ni do na­śla­do­wa­nia dzia­ła­nia Mahometa w swoim co­dzien­nym życiu (a Koran nie opisuje życia Ma­ho­me­ta­). W prze­ci­wień­stwie do Koranu, który został opra­co­wa­ny pod ofi­cjal­nym nadzorem pierw­szych przy­wód­ców is­lam­skich w Medynie, hadisy po­wsta­wa­ły nie­za­leż­nie. Dziś wiele z nich budzi za­strze­że­nia co do au­ten­tycz­no­ści - islamscy duchowni kla­sy­fi­ku­ją je w ka­te­go­riach "au­ten­tycz­na­", "dobra" lub "słaba".

Rozkład odpowiedzi

część Koranu
relacje słów i życia Mahometa
dziewice oczekujące w raju
szkoły koraniczne
odpowiedzi
flagKazachstan
0%
86%
13%
0%
15
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
5%
84%
0%
5%
19
flagIndie
0%
76%
14%
9%
21
flagRosja
10%
75%
4%
10%
49
flagPakistan
15%
73%
5%
0%
19
flagStany Zjednoczone
8%
56%
22%
12%
86
flagNiemcy
7%
54%
15%
22%
53
flagWielka Brytania
9%
50%
18%
21%
127
flagSzwecja
10%
50%
20%
20%
10
flagUkraina
18%
43%
18%
12%
32
flagPolska
10%
38%
22%
27%
3993
flagNorwegia
15%
38%
23%
23%
13
flagWłochy
0%
35%
42%
21%
14
flagNieznany
10%
34%
29%
23%
488
flagHolandia
6%
31%
25%
37%
16
flagIrlandia
0%
20%
60%
20%
10

Płeć

men34%
women35%
część Koranu
10%
8%
relacje słów i życia Mahometa
34%
35%
dziewice oczekujące w raju
26%
26%
szkoły koraniczne
28%
29%

Szczegóły

Autor: Przemek
Ilustracja: AwayWeGo210
Czytaj więcej: wikipedia Hadis
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.