Co to są hadisy w islamie?

część Koranu
relacje słów i życia Mahometa
dziewice oczekujące w raju
szkoły koraniczne
W islamie hadisy ustępują waż­no­ścią jedynie samemu Ko­ra­no­wi, gdyż mu­zuł­ma­nie są za­chę­ca­ni do na­śla­do­wa­nia dzia­ła­nia Mahometa w swoim co­dzien­nym życiu (a Koran nie opisuje życia Ma­ho­me­ta­). W prze­ci­wień­stwie do Koranu, który został opra­co­wa­ny pod ofi­cjal­nym nadzorem pierw­szych przy­wód­ców is­lam­skich w Medynie, hadisy po­wsta­wa­ły nie­za­leż­nie. Dziś wiele z nich budzi za­strze­że­nia co do au­ten­tycz­no­ści - islamscy duchowni kla­sy­fi­ku­ją je w ka­te­go­riach "au­ten­tycz­na­", "dobra" lub "słaba".

Rozkład odpowiedzi

część Koranu
relacje słów i życia Mahometa
dziewice oczekujące w raju
szkoły koraniczne
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
88%
0%
5%
18
flagRosja
8%
81%
2%
8%
37
flagIndie
0%
75%
15%
10%
20
flagPakistan
16%
72%
5%
0%
18
flagStany Zjednoczone
7%
61%
18%
12%
80
flagNiemcy
6%
58%
14%
20%
48
flagWielka Brytania
10%
50%
16%
22%
116
flagUkraina
14%
47%
19%
14%
21
flagPolska
9%
38%
22%
28%
3548
flagNorwegia
15%
38%
23%
23%
13
flagWłochy
0%
36%
36%
27%
11
flagNieznany
10%
35%
29%
23%
457
flagHolandia
6%
33%
20%
40%
15
flagIrlandia
0%
20%
60%
20%
10

Płeć

men34%
women36%
część Koranu
10%
8%
relacje słów i życia Mahometa
34%
36%
dziewice oczekujące w raju
26%
25%
szkoły koraniczne
28%
28%

Szczegóły

Autor: Przemek
Ilustracja: AwayWeGo210
Czytaj więcej: wikipedia Hadis
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.