Co to za broń na obrazku?

MP9
M4A1
MP5
M16A4
Pistolet ma­szy­no­wy MP5 jest pro­du­ko­wa­ny przez nie­miec­ką firmę Heckler und Koch od 1966 roku i jest do­sto­so­wa­ny do naboju pi­sto­le­to­we­go 9 x 19 mm Pa­ra­bel­lum. Pistolet ma­szy­no­wy MP5 wszedł w 1966 roku na wy­po­sa­że­nie nie­miec­kiej policji fe­de­ral­nej i gra­nicz­nej oraz nie­któ­rych od­dzia­łów woj­sko­wych Niemiec i innych krajów. W na­stęp­nych latach stał się jednym z naj­po­pu­lar­niej­szych typów pi­sto­le­tów ma­szy­no­wych.

Rozkład odpowiedzi

MP9
M4A1
MP5
M16A4
odpowiedzi
flagNieznany
10%
3%
83%
2%
193
flagWielka Brytania
11%
0%
82%
5%
17
flagPolska
13%
5%
76%
4%
1672
flagNiemcy
35%
0%
42%
21%
14

Płeć

men78%
women57%
MP9
12%
12%
M4A1
5%
12%
MP5
78%
57%
M16A4
4%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to za broń na obrazku?
1949
76%

Szczegóły

Autor: DilSoNx DLR
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.