Co to za znak?

scytyjska tamga
herb szlachecki
schemat rzeki
pół swastyka
Znak na ilu­stra­cji to Rodło - symbol Związku Polaków w Niem­czech ideogram biegu Wisły z za­zna­czo­nym Kra­ko­wem. Został stwo­rzo­ny w 1933 po prze­ję­ciu władzy przez nazistów w od­po­wie­dzi na zakaz pre­zen­to­wa­nia orła białego.

Rozkład odpowiedzi

scytyjska tamga
herb szlachecki
schemat rzeki
pół swastyka
odpowiedzi
flagNiemcy
36%
27%
36%
0%
11
flagWielka Brytania
40%
20%
30%
10%
20
flagPolska
36%
20%
24%
18%
1164
flagNieznany
38%
24%
16%
19%
295

Płeć

men18%
women26%
scytyjska tamga
37%
36%
herb szlachecki
26%
17%
schemat rzeki
18%
26%
pół swastyka
17%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to za znak?
1539
23%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: P S
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.