Co to za znak?

scytyjska tamga
herb szlachecki
schemat rzeki
pół swastyka
Znak na ilu­stra­cji to Rodło - symbol Związku Polaków w Niem­czech ideogram biegu Wisły z za­zna­czo­nym Kra­ko­wem. Został stwo­rzo­ny w 1933 po prze­ję­ciu władzy przez nazistów w od­po­wie­dzi na zakaz pre­zen­to­wa­nia orła białego.

Rozkład odpowiedzi

scytyjska tamga
herb szlachecki
schemat rzeki
pół swastyka
odpowiedzi
flagNiemcy
38%
23%
38%
0%
13
flagWielka Brytania
36%
24%
28%
12%
25
flagPolska
36%
19%
24%
19%
1365
flagNieznany
39%
23%
17%
19%
308

Płeć

men19%
women24%
scytyjska tamga
37%
38%
herb szlachecki
25%
16%
schemat rzeki
19%
24%
pół swastyka
17%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to za znak?
1772
24%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: P S
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.