Co to za znak?

scytyjska tamga
herb szlachecki
schemat rzeki
pół swastyka
Znak na ilu­stra­cji to Rodło - symbol Związku Polaków w Niem­czech ideogram biegu Wisły z za­zna­czo­nym Kra­ko­wem. Został stwo­rzo­ny w 1933 po prze­ję­ciu władzy przez nazistów w od­po­wie­dzi na zakaz pre­zen­to­wa­nia orła białego.

Rozkład odpowiedzi

scytyjska tamga
herb szlachecki
schemat rzeki
pół swastyka
odpowiedzi
flagWielka Brytania
38%
16%
33%
11%
18
flagNiemcy
40%
30%
30%
0%
10
flagPolska
37%
20%
23%
18%
1059
flagNieznany
39%
23%
16%
19%
278

Płeć

men18%
women26%
scytyjska tamga
38%
37%
herb szlachecki
26%
19%
schemat rzeki
18%
26%
pół swastyka
17%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to za znak?
1407
22%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: P S
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.