Co to za zwierzę?

aligator
krokodyl
kajman
gawial
Gdy krokodyl zamknie paszczę, jego czwarty ząb dolnej szczęki wystaje na ze­wną­trz, miesz­cząc się w za­głę­bie­niu paszczy. Na ob­sza­rach za­miesz­ki­wa­nych zarówno przez kro­ko­dy­le, jak i ali­ga­to­ry (np. Flo­ry­da­), to właśnie wy­sta­ją­cy ząb jest często naj­pew­niej­szym sposobem na roz­po­zna­nie gatunku.

Rozkład odpowiedzi

aligator
krokodyl
kajman
gawial
odpowiedzi
flagPakistan
36%
63%
0%
0%
19
flagSzwecja
9%
61%
19%
9%
21
flagStany Zjednoczone
28%
59%
8%
2%
429
flagNorwegia
35%
53%
7%
0%
39
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
33%
53%
0%
6%
15
flagIndie
34%
50%
3%
8%
138
flagAustria
28%
50%
21%
0%
14
flagChorwacja
50%
50%
0%
0%
14
flagFilipiny
53%
46%
0%
0%
15
flagPolska
35%
44%
14%
5%
13551
flagAustralia
36%
42%
21%
0%
19
flagWłochy
43%
40%
10%
5%
37
flagNiemcy
33%
39%
18%
8%
140
flagWielka Brytania
39%
38%
15%
6%
299
flagHolandia
38%
38%
15%
7%
39
flagFrancja
30%
38%
23%
7%
26
flagNieznany
45%
37%
12%
5%
707
flagUkraina
33%
33%
13%
20%
15
flagKanada
37%
29%
25%
7%
27
flagIrlandia
40%
24%
29%
5%
37

Płeć

men38%
women35%
aligator
38%
39%
krokodyl
39%
36%
kajman
16%
17%
gawial
6%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to za zwierzę?
14951
43%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Jan Smith
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.