Co wyraża się jednostką centymorgan (cM)?

Odległość między cząsteczkami w roztworze
Długość wiązań chemicznych
Odległość między genami na chromosomie
Długość struktur białkowych
Cen­ty­mor­ga­ny, w skrócie cM – to jed­nost­ka miary sto­so­wa­na w genetyce do wy­ra­że­nia od­le­gło­ści pomiędzy genami po­ło­żo­ny­mi na tym samym chro­mo­so­mie.

Rozkład odpowiedzi

Odległość między cząsteczkami w roztworze
Długość wiązań chemicznych
Odległość między genami na chromosomie
Długość struktur białkowych
odpowiedzi
flagNorwegia
27%
0%
72%
0%
11
flagPakistan
16%
8%
66%
8%
12
flagSzwajcaria
0%
28%
64%
7%
14
flagHolandia
9%
0%
63%
27%
11
flagIndie
15%
12%
57%
12%
66
flagIrlandia
0%
23%
53%
23%
13
flagPolska
14%
15%
52%
17%
3159
flagStany Zjednoczone
12%
16%
52%
10%
48
flagNiemcy
8%
8%
52%
32%
25
flagWielka Brytania
16%
18%
48%
15%
60
flagNieznany
18%
17%
46%
17%
489
flagSzwecja
13%
0%
40%
46%
15
flagFilipiny
9%
27%
36%
27%
11

Płeć

men48%
women53%
Odległość między cząsteczkami w roztworze
15%
13%
Długość wiązań chemicznych
18%
16%
Odległość między genami na chromosomie
48%
53%
Długość struktur białkowych
17%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co wyraża się jednostką centymorgan (cM)?
3848
51%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.