Co wyraża się jednostką centymorgan (cM)?

Odległość między cząsteczkami w roztworze
Długość wiązań chemicznych
Odległość między genami na chromosomie
Długość struktur białkowych
Cen­ty­mor­ga­ny, w skrócie cM – to jed­nost­ka miary sto­so­wa­na w genetyce do wy­ra­że­nia od­le­gło­ści pomiędzy genami po­ło­żo­ny­mi na tym samym chro­mo­so­mie.

Rozkład odpowiedzi

Odległość między cząsteczkami w roztworze
Długość wiązań chemicznych
Odległość między genami na chromosomie
Długość struktur białkowych
odpowiedzi
flagNorwegia
27%
0%
72%
0%
11
flagIndie
25%
0%
58%
16%
12
flagNiemcy
0%
8%
50%
41%
12
flagPolska
15%
17%
48%
18%
2210
flagNieznany
18%
18%
46%
16%
448
flagWielka Brytania
16%
36%
36%
12%
25
flagStany Zjednoczone
16%
25%
33%
8%
12

Płeć

men47%
women51%
Odległość między cząsteczkami w roztworze
15%
13%
Długość wiązań chemicznych
19%
17%
Odległość między genami na chromosomie
47%
51%
Długość struktur białkowych
17%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co wyraża się jednostką centymorgan (cM)?
2762
47%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.