Co wytwarzano w mielerzach?

potaż
węgięl drzewny
dziegieć
spadź
Mielerze służyły w prze­szło­ści do wy­pa­la­nia węgla drzew­ne­go. Obecnie mielerze zostały za­stą­pio­ne różnego typu re­tor­ta­mi sta­lo­wy­mi. W po­rów­na­niu do pro­duk­cji wegla drzew­ne­go w re­tor­tach polowych lub prze­my­sło­wych pro­duk­cja w mie­ler­zach była znacznie mniej wydajna, a węgiel drzewny cha­rak­te­ry­zo­wał się niższą ja­ko­ścią.

Rozkład odpowiedzi

potaż
węgięl drzewny
dziegieć
spadź
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
50%
30%
20%
10
flagPolska
11%
45%
28%
14%
637
flagNieznany
5%
42%
25%
25%
35

Płeć

men46%
women46%
potaż
14%
6%
węgięl drzewny
46%
46%
dziegieć
29%
27%
spadź
10%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co wytwarzano w mielerzach?
727
46%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: Andrew Malone
Czytaj więcej: www.encyklopedialesna.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.