Co zaliczamy do ciał niebieskich?

Wszechświat jako całość
Ciemna materia
Materia międzygalaktyczna
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
Ciało nie­bie­skie to każdy na­tu­ral­ny obiekt fizyczny oraz układ po­wią­za­nych ze sobą obiektów lub ich struk­tu­r, wy­stę­pu­ją­cy w prze­strze­ni ko­smicz­nej poza granicą at­mos­fe­ry ziem­skiej.

Rozkład odpowiedzi

Wszechświat jako całość
Ciemna materia
Materia międzygalaktyczna
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
5%
5%
5%
78%
19
flagNiemcy
8%
10%
10%
72%
50
flagWielka Brytania
4%
4%
18%
70%
61
flagHolandia
10%
0%
21%
68%
19
flagPolska
12%
5%
24%
56%
3228
flagNieznany
15%
3%
29%
50%
362

Płeć

men55%
women60%
Wszechświat jako całość
13%
6%
Ciemna materia
4%
7%
Materia międzygalaktyczna
27%
24%
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
55%
60%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co zaliczamy do ciał niebieskich?
3835
56%

Szczegóły

Autor: Astorre
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.