Co znaczy słowo 'siermiężny'?

ciężki i efektywny
trudny i niezrozumiały
prosty i nieefektowny
silny i zadufany
Słowo 'sier­mięż­ny' ma swoją ety­mo­lo­gię w słowie 'sier­mię­ga­', które ozna­cza­ło prosty i niezbyt kunsz­tow­ny strój chłop­ski. Stał się on jednak podstawą do mo­der­ni­za­cji i wy­my­śle­nia wzor­co­we­go ubioru woj­sko­we­go­-u­bio­ru ko­sy­nie­rów.

Rozkład odpowiedzi

ciężki i efektywny
trudny i niezrozumiały
prosty i nieefektowny
silny i zadufany
odpowiedzi
flagNiemcy
46%
0%
30%
23%
13
flagPolska
27%
26%
28%
17%
1336
flagWielka Brytania
26%
26%
26%
20%
15
flagNieznany
28%
30%
16%
24%
252

Płeć

men19%
women31%
ciężki i efektywny
30%
25%
trudny i niezrozumiały
30%
20%
prosty i nieefektowny
19%
31%
silny i zadufany
19%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co znaczy słowo 'siermiężny'?
1647
26%

Szczegóły

Autor: Beronatar
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: sjp.pwn.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.