Co znajdowało się wewnątrz ateńskiego Partenonu?

skarbiec Aten
komnata modlitw
święta fontanna
grobowiec bogini Ateny
Choć Partenon w ujęciu ar­chi­tek­to­nicz­nym to świą­ty­nia, w rze­czy­wi­sto­ści nigdy nie był wy­ko­rzy­sty­wa­ny w ten sposób - nie był miejscem kultu Ateny. Używano go w cha­rak­te­rze skarbca Ateń­skie­go Związku Mor­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

skarbiec Aten
komnata modlitw
święta fontanna
grobowiec bogini Ateny
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
36%
11%
5%
47%
36
flagWielka Brytania
33%
11%
7%
48%
54
flagPolska
31%
18%
11%
38%
1495
flagNieznany
30%
20%
5%
45%
20
flagNiemcy
20%
12%
12%
56%
25
flagHolandia
10%
10%
60%
10%
10

Płeć

men29%
women24%
skarbiec Aten
29%
24%
komnata modlitw
22%
21%
święta fontanna
11%
14%
grobowiec bogini Ateny
36%
39%

Szczegóły

Autor: Sidd
Ilustracja: Sam valadi
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.