Co znajdowało się wewnątrz ateńskiego Partenonu?

skarbiec Aten
komnata modlitw
święta fontanna
grobowiec bogini Ateny
Choć Partenon w ujęciu ar­chi­tek­to­nicz­nym to świą­ty­nia, w rze­czy­wi­sto­ści nigdy nie był wy­ko­rzy­sty­wa­ny w ten sposób - nie był miejscem kultu Ateny. Używano go w cha­rak­te­rze skarbca Ateń­skie­go Związku Mor­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

skarbiec Aten
komnata modlitw
święta fontanna
grobowiec bogini Ateny
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
37%
11%
4%
46%
43
flagWielka Brytania
32%
12%
9%
45%
77
flagPolska
30%
21%
10%
37%
2316
flagNiemcy
21%
18%
9%
51%
33
flagIndie
18%
18%
0%
63%
11
flagNieznany
17%
26%
8%
47%
139
flagHolandia
13%
13%
46%
20%
15

Płeć

men25%
women27%
skarbiec Aten
25%
27%
komnata modlitw
24%
21%
święta fontanna
10%
13%
grobowiec bogini Ateny
39%
36%

Szczegóły

Autor: Sidd
Ilustracja: Sam valadi
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.