Co znajduje się w serze Casu marzu?

kora
larwy
mięso
sardynki
Wy­twa­rza­ny na Sardynii ser owczy o smaku podobnym do gor­gon­zo­li, znany jest głównie z żyjących w serze larw much. Ser jest spo­ży­wa­ny z owymi larwami, jeśli zaś są one martwe, może to świad­czyć o nie­świe­żo­ści sera i po­ten­cjal­nym ryzyku zatruć. Żywe larwy skaczą na wysokość nawet 15 cen­ty­me­tró­w, z tego powodu osoby jedzące ser muszą zachować szcze­gól­ną ostroż­ność.

Rozkład odpowiedzi

kora
larwy
mięso
sardynki
odpowiedzi
flagWielka Brytania
13%
63%
10%
10%
38
flagNieznany
10%
61%
8%
20%
297
flagPolska
12%
60%
7%
19%
2157
flagIrlandia
16%
58%
0%
25%
12
flagNiemcy
4%
50%
16%
29%
24

Płeć

men57%
women69%
kora
12%
9%
larwy
57%
69%
mięso
9%
6%
sardynki
20%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co znajduje się w serze Casu marzu?
2598
60%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Luke Andrews
Czytaj więcej: wikipedia Casu marzu
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.