Co zrzesza amerykańska liga bluszczowa (Ivy League)?

producentów mikroprocesorów
ogrody botaniczne
uniwersytety
stacje telewizyjne
Liga blusz­czo­wa (nazwa od bluszczu cha­rak­te­ry­stycz­ne­go dla starych bu­dyn­kó­w) zrzesza osiem eli­tar­nych uczelni za­ło­żo­nych w więk­szo­ści w czasach ko­lo­nial­nych. Powstała w roku 1954 jako liga spor­to­wa. Dziś ry­wa­li­za­cja rozciąga się na więk­szość dziedzin życia aka­de­mic­kie­go.

Rozkład odpowiedzi

producentów mikroprocesorów
ogrody botaniczne
uniwersytety
stacje telewizyjne
odpowiedzi
flagHiszpania
10%
0%
90%
0%
10
flagWłochy
0%
8%
83%
8%
12
flagStany Zjednoczone
2%
20%
74%
2%
39
flagIrlandia
5%
22%
72%
0%
18
flagNiemcy
4%
20%
68%
3%
63
flagFrancja
0%
9%
63%
18%
11
flagHolandia
13%
20%
60%
6%
15
flagPolska
6%
29%
58%
4%
4704
flagWielka Brytania
4%
37%
54%
3%
91
flagNieznany
5%
41%
48%
4%
146
flagNorwegia
20%
26%
40%
0%
15

Płeć

men55%
women62%
producentów mikroprocesorów
6%
8%
ogrody botaniczne
32%
23%
uniwersytety
55%
62%
stacje telewizyjne
5%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co zrzesza amerykańska liga bluszczowa (Ivy League)?
5212
58%

Szczegóły

Autor: Przemek
Ilustracja: Alex
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.