"Cykl zycia gwiazdy" Co powstanie po wybuchu Supernowej w chwili gdy eksplozja jest za wystarczająco słaba?

Protostostar albo Mgławica
Gwiazda neutronowa albo Czarna dziura
Biały karzeł albo protostar
Czarny karzeł albo biały karzeł
Su­per­no­we po­ja­wia­ją się w rdzeniu Ma­syw­nych Gwiazd, zmniej­sze­nie ci­śnie­nia pro­mie­nio­wa­nia powoduje za­pa­da­nie się gwiazdy pod własnym cię­ża­rem. Powoduje to gwał­tow­ne wy­rzu­ce­nie ze­wnętrz­nych warstw gwiazdy, w wyniku czego powstaje Su­per­no­wa. Jednak jeśli eks­plo­zja jest wy­star­cza­ją­co słaba, gwiazda może zapaść się w czarną dziurę lub gwiazdę neu­tro­no­wą o nie­wiel­kiej energii pro­mie­nio­wa­nia.

Rozkład odpowiedzi

Protostostar albo Mgławica
Gwiazda neutronowa albo Czarna dziura
Biały karzeł albo protostar
Czarny karzeł albo biały karzeł
odpowiedzi
flagIndie
10%
60%
0%
30%
10
flagPolska
11%
41%
30%
16%
265
flagNieznany
9%
18%
45%
27%
11

Płeć

men42%
women45%
Protostostar albo Mgławica
15%
6%
Gwiazda neutronowa albo Czarna dziura
42%
45%
Biały karzeł albo protostar
23%
35%
Czarny karzeł albo biały karzeł
18%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
"Cykl zycia gwiazdy" Co powstanie po wybuchu Supernowej w chwili gdy eksplozja jest za wystarczająco słaba?
301
42%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Czytaj więcej: wikipedia Supernowa
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.