Częścią którego kraju jest Dagestan?

Kazachstanu
Rosji
Iranu
Turcji
Dagestan jest re­pu­bli­ką na południu Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej w regionie Kaukazu, nad brzegiem Morza Ka­spij­skie­go. Obszar jest bardzo zróż­ni­co­wa­ny et­nicz­nie, w re­pu­bli­ce aż 13 języków uznanych jest za urzę­do­we. Żaden z kil­ku­na­stu narodów za­miesz­ku­ją­cych Dagestan nie tworzy więk­szo­ści do­mi­nu­ją­cej nad po­zo­sta­ły­mi.

Rozkład odpowiedzi

Kazachstanu
Rosji
Iranu
Turcji
odpowiedzi
flagLitwa
0%
100%
0%
0%
10
flagRosja
3%
92%
3%
0%
28
flagWłochy
8%
79%
2%
8%
34
flagHolandia
13%
73%
3%
10%
30
flagGrecja
18%
72%
9%
0%
11
flagFrancja
27%
63%
0%
9%
11
flagHiszpania
18%
54%
9%
18%
11
flagIrlandia
17%
52%
23%
5%
17
flagPolska
27%
51%
11%
8%
4766
flagWielka Brytania
23%
50%
17%
8%
152
flagKanada
22%
50%
11%
16%
18
flagAustria
33%
50%
8%
8%
12
flagStany Zjednoczone
40%
47%
4%
8%
120
flagNiemcy
33%
44%
12%
9%
54
flagNieznany
31%
42%
17%
8%
473

Płeć

men50%
women46%
Kazachstanu
27%
28%
Rosji
50%
46%
Iranu
14%
12%
Turcji
8%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Wo ist Dagestan?
0
0%
flag
Dove è Daghestan?
0
0%
flag
De quel pays fait partie le Daghestan?
0
0%
flag
Waar is Dagestan?
0
0%
flag
Onde está Dagestan?
0
0%
flag
Częścią którego kraju jest Dagestan?
5657
51%
flag
¿Dónde está Daguestán?
0
0%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.