Częścią którego kraju jest Nunavut?

Danii
Nowej Zelandii
Kanady
Islandii
Nunavut to naj­now­sze, naj­więk­sze, najdalej wy­su­nię­te na północ, naj­zim­niej­sze i naj­rza­dziej za­lud­nio­ne te­ry­to­rium Kanady. Zostało ono ofi­cjal­nie od­dzie­lo­ne od Te­ry­to­riów Pół­noc­no­-Za­chod­nich 1 kwietnia 1999 r. Obszar o wiel­ko­ści Europy Za­chod­niej za­miesz­ku­je zaledwie 30 tys osób, głównie In­nu­itów.

Rozkład odpowiedzi

Danii
Nowej Zelandii
Kanady
Islandii
odpowiedzi
flagKanada
0%
8%
91%
0%
12
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
6%
86%
6%
15
flagStany Zjednoczone
12%
18%
47%
21%
80
flagWielka Brytania
25%
11%
39%
23%
92
flagPolska
14%
20%
35%
29%
3496
flagHolandia
9%
27%
31%
31%
22
flagNieznany
15%
21%
29%
33%
399
flagNiemcy
5%
25%
26%
42%
56
flagSzwecja
15%
0%
26%
57%
19
flagWłochy
23%
7%
15%
53%
13
flagAustria
9%
54%
0%
36%
11
flagGrecja
20%
20%
0%
60%
10

Płeć

men39%
women38%
Danii
14%
10%
Nowej Zelandii
17%
22%
Kanady
39%
38%
Islandii
28%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
¿Dónde está Nunavut?
0
0%
flag
Waar is Nunavut?
0
0%
flag
Dove è Nunavut?
0
0%
flag
Onde fica Nunavut?
0
0%
flag
De quel pays fait partie le Nunavut?
0
0%
flag
Częścią którego kraju jest Nunavut?
4233
35%
flag
Wo liegt Nunavut?
0
0%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Mike Beauregard
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.