Czego chciał dokonać w starożytnym Egipcie faraon Echnaton?

zjednoczyć Egipt
podbić królestwo Mitanni
wprowadzić monoteizm
przeprowadzić reformy społeczne
Echnaton prze­pro­wa­dził reformę re­li­gij­ną w pań­stwie, przez wpro­wa­dze­nie kultu jedynego Boga Atona. Istnieją prze­słan­ki, które łączą tego faraona z ju­da­izmem.Tak­że niektóre da­to­wa­nia czasu życia Mojżesza po­kry­wa­ją się z czasami pa­no­wa­nia tego faraona. Po śmierci Ech­na­to­na reforma re­li­gij­na upadła, nastąpił powrót do wiary w starych bogów, świą­ty­nie Atona zostały znisz­czo­ne, a ślady po Ech­na­to­nie starano się wymazać

Rozkład odpowiedzi

zjednoczyć Egipt
podbić królestwo Mitanni
wprowadzić monoteizm
przeprowadzić reformy społeczne
odpowiedzi
flagWielka Brytania
16%
6%
61%
16%
93
flagPolska
22%
10%
47%
17%
4024
flagNieznany
27%
14%
44%
12%
464
flagNiemcy
31%
8%
44%
12%
47
flagStany Zjednoczone
13%
18%
36%
31%
22
flagHolandia
33%
13%
33%
20%
15

Płeć

men47%
women46%
zjednoczyć Egipt
24%
18%
podbić królestwo Mitanni
11%
17%
wprowadzić monoteizm
47%
46%
przeprowadzić reformy społeczne
16%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czego chciał dokonać w starożytnym Egipcie faraon Echnaton?
4784
47%

Szczegóły

Autor: mia
Ilustracja: Hans Ollermann
Czytaj więcej: wikipedia Echnaton
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.