Czego dotyczy 9-stopniowa skala Bortle'a?

typów widmowych gwiazd
typów mgławic
zanieczyszczenia świetlnego nieba
klasyfikacji wielkości planet
Ze względu na różne formy tzw. za­nie­czysz­cze­nia świetl­ne­go, astro­no­mo­wie stwo­rzy­li system opi­su­ją­cy wpływ światła na ob­ser­wa­cję nieba. W 2001 roku ame­ry­kań­ski astronom John E. Bortle opra­co­wał 9-stop­nio­wą skalę. Dzięki niej można się zo­rien­to­wa­ć, w jakich wa­run­kach prze­bie­gła ob­ser­wa­cja astro­no­micz­na.

Rozkład odpowiedzi

typów widmowych gwiazd
typów mgławic
zanieczyszczenia świetlnego nieba
klasyfikacji wielkości planet
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
42%
50%
7%
14
flagWielka Brytania
31%
20%
37%
10%
29
flagPolska
20%
27%
34%
17%
1588
flagNieznany
23%
29%
30%
15%
339

Płeć

men32%
women32%
typów widmowych gwiazd
22%
19%
typów mgławic
28%
27%
zanieczyszczenia świetlnego nieba
32%
32%
klasyfikacji wielkości planet
16%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czego dotyczy 9-stopniowa skala Bortle'a?
2030
34%

Szczegóły

Autor: Hinode
Ilustracja: Abhinaba Basu
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.