Czego nie można powiedzieć o Hamburgu?

jest drugim na świecie miastem z największą ilością placówek konsularnych
znajduje się w nim drugi największy sklep elektroniczny w Europie
jest drugim największym miastem w Niemczech
jest drugim największym portem w Europie
Hamburg jest drugim, po Hong­kon­gu, miastem na świecie z naj­więk­szą ilością kon­su­la­tów (100); drugim, po Berlinie naj­więk­szym miastem Niemiec oraz drugim, po Rot­ter­da­mie, naj­więk­szym portem Europy. Sklep Saturn na­to­miast to naj­więk­szy w Europie i drugi, po to­kij­skim Yodo­ba­shi Akiba, naj­więk­szy elek­tro­nicz­ny sklep na świecie.

Rozkład odpowiedzi

jest drugim na świecie miastem z największą ilością placówek konsularnych
znajduje się w nim drugi największy sklep elektroniczny w Europie
jest drugim największym miastem w Niemczech
jest drugim największym portem w Europie
odpowiedzi
flagPolska
15%
39%
23%
22%
363
flagNieznany
50%
37%
0%
12%
16

Płeć

men33%
women51%
jest drugim na świecie miastem z największą ilością placówek konsularnych
16%
23%
znajduje się w nim drugi największy sklep elektroniczny w Europie
33%
51%
jest drugim największym miastem w Niemczech
32%
10%
jest drugim największym portem w Europie
17%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czego nie można powiedzieć o Hamburgu?
413
39%

Szczegóły

Autor: Ninjai
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Hamburg
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.