Czego zakazali naziści w 1941 roku?

wydawania Biblii
pisma gotyckiego
druku bez cenzury
prasy poza niemiecką
W 1941 roku naziści zakazali sto­so­wa­nia po­wszech­nie ko­ja­rzo­ne­go z kulturą ger­mań­ską pisma go­tyc­kie­go uznając je za jakoby wy­wo­dzą­ce się z kultury ży­dow­skiej. W druku wolno było używać jedynie antykwy.

Rozkład odpowiedzi

wydawania Biblii
pisma gotyckiego
druku bez cenzury
prasy poza niemiecką
odpowiedzi
flagPolska
32%
13%
19%
34%
569
flagNieznany
35%
8%
18%
37%
82

Płeć

men11%
women15%
wydawania Biblii
38%
34%
pisma gotyckiego
11%
15%
druku bez cenzury
14%
21%
prasy poza niemiecką
35%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czego zakazali naziści w 1941 roku?
690
13%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Bill Smith
Czytaj więcej: wikipedia Pismo gotyckie
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.