Człowiek ma 23 pary chromosomów, razem 46. Ile ma aktinidia rodząca owoce kiwi?

23
46
84
174
Po­cho­dzą­ce z Chin pnącze ak­ti­ni­dia źródło po­pu­lar­nych owoców kiwi ma łącznie aż 174 chro­mo­so­my, to więcej niż ja­ki­kol­wiek ssak. Choć jed­no­cze­śnie jest to zaledwie 1/3 puli genowej or­ga­ni­zmu o ich naj­więk­szej liczbie.

Rozkład odpowiedzi

23
46
84
174
odpowiedzi
flagPolska
14%
16%
31%
36%
836
flagNieznany
15%
20%
34%
29%
85

Płeć

men36%
women30%
23
13%
15%
46
18%
20%
84
32%
33%
174
36%
30%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Człowiek ma 23 pary chromosomów, razem 46. Ile ma aktinidia rodząca owoce kiwi?
969
36%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.