Czy blaty kuchenek wykonywane są ze szkła, czy z materiału ceramicznego?

ze szkła
z ceramiki
z metalu
z tworzywa szklano-ceramicznego
Tworzywo szkla­no­-ce­ra­micz­ne łączy cechy kry­sta­licz­ne­go szkła i nie­kry­sta­licz­nej ce­ra­mi­ki. Główną ich zaletą jest bliski zeru wskaźnik roz­sze­rzal­no­ści ciepl­ne­j, dzięki czemu blat nie pęka pod­da­wa­ny cyklom szyb­kie­go na­grze­wa­nia i chło­dze­nia. Uzyskuje się go dzięki od­po­wied­nim pro­por­cjom szkła (roz­sze­rza­ją­ce­go się wraz z wzrostem tem­pe­ra­tu­ry) i ceramiki (kur­czą­cej się).

Rozkład odpowiedzi

ze szkła
z ceramiki
z metalu
z tworzywa szklano-ceramicznego
odpowiedzi
flagAustralia
5%
16%
0%
77%
68
flagMalezja
9%
12%
3%
75%
33
flagWłochy
11%
11%
4%
72%
44
flagFrancja
2%
25%
0%
71%
70
flagWielka Brytania
6%
22%
2%
67%
770
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
6%
6%
12%
67%
31
flagUkraina
15%
15%
3%
66%
33
flagNiemcy
3%
30%
0%
63%
251
flagIrlandia
8%
26%
2%
63%
92
flagHolandia
10%
24%
0%
63%
91
flagPakistan
3%
14%
17%
63%
63
flagNorwegia
8%
24%
3%
63%
61
flagPolska
7%
26%
2%
62%
20102
flagStany Zjednoczone
10%
22%
6%
58%
1161
flagIndie
9%
23%
7%
58%
640
flagKanada
9%
27%
4%
57%
66
flagNieznany
7%
34%
1%
56%
864
flagFilipiny
7%
21%
9%
56%
65
flagSzwecja
21%
25%
0%
53%
28
flagNigeria
13%
13%
20%
48%
29

Płeć

men57%
women64%
ze szkła
9%
7%
z ceramiki
30%
26%
z metalu
2%
2%
z tworzywa szklano-ceramicznego
57%
64%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czy blaty kuchenek wykonywane są ze szkła, czy z materiału ceramicznego?
22206
62%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Kai Hendry
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.