Czy blaty kuchenek wykonywane są ze szkła, czy z materiału ceramicznego?

ze szkła
z ceramiki
z metalu
z tworzywa szklano-ceramicznego
Tworzywo szkla­no­-ce­ra­micz­ne łączy cechy kry­sta­licz­ne­go szkła i nie­kry­sta­licz­nej ce­ra­mi­ki. Główną ich zaletą jest bliski zeru wskaźnik roz­sze­rzal­no­ści ciepl­ne­j, dzięki czemu blat nie pęka pod­da­wa­ny cyklom szyb­kie­go na­grze­wa­nia i chło­dze­nia. Uzyskuje się go dzięki od­po­wied­nim pro­por­cjom szkła (roz­sze­rza­ją­ce­go się wraz z wzrostem tem­pe­ra­tu­ry) i ceramiki (kur­czą­cej się).

Rozkład odpowiedzi

ze szkła
z ceramiki
z metalu
z tworzywa szklano-ceramicznego
odpowiedzi
flagAustralia
6%
18%
0%
75%
61
flagWłochy
12%
10%
5%
72%
40
flagMalezja
10%
14%
3%
71%
28
flagFrancja
3%
26%
0%
70%
57
flagDania
0%
30%
0%
69%
26
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
6%
6%
12%
67%
31
flagWielka Brytania
6%
22%
2%
66%
722
flagHolandia
10%
24%
0%
65%
86
flagPakistan
4%
12%
16%
64%
48
flagUkraina
16%
16%
3%
64%
31
flagNiemcy
4%
31%
0%
62%
234
flagNorwegia
8%
25%
3%
62%
56
flagPolska
8%
26%
2%
61%
18608
flagSingapur
8%
20%
12%
60%
25
flagStany Zjednoczone
10%
22%
6%
59%
1108
flagIndie
9%
23%
6%
58%
573
flagIrlandia
9%
29%
2%
58%
82
flagKanada
7%
28%
4%
57%
63
flagFilipiny
7%
19%
10%
57%
57
flagNieznany
7%
34%
1%
55%
799

Płeć

men57%
women64%
ze szkła
9%
7%
z ceramiki
30%
25%
z metalu
2%
2%
z tworzywa szklano-ceramicznego
57%
64%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czy blaty kuchenek wykonywane są ze szkła, czy z materiału ceramicznego?
20545
61%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Kai Hendry
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.