Czy blaty kuchenek wykonywane są ze szkła, czy z materiału ceramicznego?

ze szkła
z ceramiki
z metalu
z tworzywa szklano-ceramicznego
Tworzywo szkla­no­-ce­ra­micz­ne łączy cechy kry­sta­licz­ne­go szkła i nie­kry­sta­licz­nej ce­ra­mi­ki. Główną ich zaletą jest bliski zeru wskaźnik roz­sze­rzal­no­ści ciepl­ne­j, dzięki czemu blat nie pęka pod­da­wa­ny cyklom szyb­kie­go na­grze­wa­nia i chło­dze­nia. Uzyskuje się go dzięki od­po­wied­nim pro­por­cjom szkła (roz­sze­rza­ją­ce­go się wraz z wzrostem tem­pe­ra­tu­ry) i ceramiki (kur­czą­cej się).

Rozkład odpowiedzi

ze szkła
z ceramiki
z metalu
z tworzywa szklano-ceramicznego
odpowiedzi
flagAustralia
7%
13%
0%
78%
52
flagFrancja
3%
23%
0%
72%
55
flagWłochy
14%
8%
5%
71%
35
flagMalezja
10%
14%
3%
71%
28
flagDania
0%
32%
0%
68%
25
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
6%
6%
12%
67%
31
flagWielka Brytania
7%
22%
2%
66%
666
flagHolandia
10%
25%
0%
64%
84
flagUkraina
16%
16%
3%
64%
31
flagPakistan
4%
13%
17%
63%
46
flagPolska
8%
26%
2%
61%
16408
flagNiemcy
4%
32%
0%
60%
210
flagStany Zjednoczone
10%
22%
6%
59%
1089
flagIndie
9%
22%
6%
59%
553
flagFilipiny
7%
17%
11%
58%
51
flagNorwegia
10%
27%
4%
58%
48
flagIrlandia
10%
29%
2%
57%
78
flagKanada
6%
31%
5%
55%
58
flagNieznany
7%
36%
1%
54%
355
flagNigeria
17%
13%
21%
43%
23

Płeć

men58%
women63%
ze szkła
9%
7%
z ceramiki
29%
26%
z metalu
2%
2%
z tworzywa szklano-ceramicznego
58%
63%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czy blaty kuchenek wykonywane są ze szkła, czy z materiału ceramicznego?
17788
61%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Kai Hendry
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.