Czy blaty kuchenek wykonywane są ze szkła, czy z materiału ceramicznego?

ze szkła
z ceramiki
z metalu
z tworzywa szklano-ceramicznego
Tworzywo szkla­no­-ce­ra­micz­ne łączy cechy kry­sta­licz­ne­go szkła i nie­kry­sta­licz­nej ce­ra­mi­ki. Główną ich zaletą jest bliski zeru wskaźnik roz­sze­rzal­no­ści ciepl­ne­j, dzięki czemu blat nie pęka pod­da­wa­ny cyklom szyb­kie­go na­grze­wa­nia i chło­dze­nia. Uzyskuje się go dzięki od­po­wied­nim pro­por­cjom szkła (roz­sze­rza­ją­ce­go się wraz z wzrostem tem­pe­ra­tu­ry) i ceramiki (kur­czą­cej się).

Rozkład odpowiedzi

ze szkła
z ceramiki
z metalu
z tworzywa szklano-ceramicznego
odpowiedzi
flagAustralia
6%
17%
0%
75%
62
flagMalezja
9%
12%
3%
75%
33
flagWłochy
12%
9%
4%
73%
41
flagFrancja
3%
25%
0%
71%
66
flagDania
0%
30%
0%
69%
26
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
6%
6%
12%
67%
31
flagWielka Brytania
6%
22%
2%
66%
742
flagUkraina
15%
15%
3%
66%
33
flagHolandia
11%
23%
0%
64%
88
flagNorwegia
8%
25%
3%
63%
60
flagPakistan
3%
12%
19%
63%
57
flagPolska
7%
26%
2%
62%
19247
flagNiemcy
4%
30%
0%
62%
243
flagStany Zjednoczone
10%
22%
6%
58%
1129
flagIndie
9%
24%
6%
58%
598
flagIrlandia
9%
29%
2%
58%
82
flagKanada
7%
28%
4%
57%
64
flagNieznany
7%
34%
1%
55%
832
flagFilipiny
7%
22%
9%
55%
63
flagNigeria
15%
15%
23%
42%
26

Płeć

men57%
women64%
ze szkła
9%
7%
z ceramiki
30%
26%
z metalu
2%
2%
z tworzywa szklano-ceramicznego
57%
64%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czy blaty kuchenek wykonywane są ze szkła, czy z materiału ceramicznego?
21272
62%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Kai Hendry
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.