Czy chory na daltonizm mężczyzna może mieć dzieci prawidłowo rozróżniające barwy, jeżeli matką jest całkowicie zdrowa kobieta (nie jest nosicielką)?

tak
tak, ale tylko dziewczynki
tak, ale tylko chłopców
nie
Dal­to­nizm jest chorobą sprzę­żo­ną z płcią. Chory męż­czy­zna prze­ka­zu­je dzieciom allel Y lub allel X, z którym to prze­ka­zu­je chorobę. Allele prze­ka­zy­wa­ne są jednak także od matki, dlatego dzieci z takiego związku będą albo cał­ko­wi­cie zdrowymi chłop­ca­mi, lub dziew­czyn­ka­mi, które nie mają objawów choroby, ale są no­si­ciel­ka­mi dal­to­ni­zmu.

Rozkład odpowiedzi

tak
tak, ale tylko dziewczynki
tak, ale tylko chłopców
nie
odpowiedzi
flagNiemcy
80%
9%
3%
6%
31
flagWielka Brytania
77%
16%
4%
0%
49
flagNieznany
76%
15%
3%
3%
636
flagWłochy
76%
15%
7%
0%
13
flagPolska
73%
16%
5%
3%
4467

Płeć

men72%
women72%
tak
72%
72%
tak, ale tylko dziewczynki
17%
19%
tak, ale tylko chłopców
5%
4%
nie
5%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czy chory na daltonizm mężczyzna może mieć dzieci prawidłowo rozróżniające barwy, jeżeli matką jest całkowicie zdrowa kobieta (nie jest nosicielką)?
5300
73%

Szczegóły

Autor: Anna Polowczyk
Ilustracja: XoMEoX
Czytaj więcej: wikipedia Ślepota barw
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.