Czy łącza gazowe mają gwint prawo, czy lewoskrętny?

prawoskrętny
lewoskrętny
zależy od gazu
nie ma standardu
W nie­któ­rych z łączy używa się od­wrot­nych (le­wo­skręt­ny­ch) gwintów, aby uniknąć ka­ta­stro­fal­nych omył­ko­wych po­łą­czeń. W ze­sta­wach spa­wal­ni­czych tlen podłącza się gwintem pra­wo­skręt­ny­m, podczas gdy acetylen i inne gazy palne - le­wo­skręt­nym.

Rozkład odpowiedzi

prawoskrętny
lewoskrętny
zależy od gazu
nie ma standardu
odpowiedzi
flagChorwacja
9%
9%
81%
0%
11
flagWłochy
11%
35%
47%
5%
17
flagNorwegia
5%
47%
35%
11%
17
flagPolska
23%
39%
29%
8%
3587
flagStany Zjednoczone
33%
31%
29%
5%
57
flagNiemcy
11%
49%
28%
11%
63
flagRosja
9%
63%
27%
0%
11
flagHolandia
20%
53%
26%
0%
15
flagIndie
39%
28%
25%
3%
28
flagWielka Brytania
23%
42%
21%
12%
56
flagNieznany
35%
41%
11%
10%
110

Płeć

men26%
women29%
prawoskrętny
22%
25%
lewoskrętny
43%
34%
zależy od gazu
26%
29%
nie ma standardu
7%
9%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.