Czy łącza gazowe mają gwint prawo, czy lewoskrętny?

prawoskrętny
lewoskrętny
zależy od gazu
nie ma standardu
W nie­któ­rych z łączy używa się od­wrot­nych (le­wo­skręt­ny­ch) gwintów, aby uniknąć ka­ta­stro­fal­nych omył­ko­wych po­łą­czeń. W ze­sta­wach spa­wal­ni­czych tlen podłącza się gwintem pra­wo­skręt­ny­m, podczas gdy acetylen i inne gazy palne - le­wo­skręt­nym.

Rozkład odpowiedzi

prawoskrętny
lewoskrętny
zależy od gazu
nie ma standardu
odpowiedzi
flagChorwacja
9%
9%
81%
0%
11
flagWłochy
14%
21%
57%
7%
14
flagNorwegia
5%
47%
35%
11%
17
flagStany Zjednoczone
31%
33%
31%
3%
54
flagPolska
22%
38%
30%
7%
2697
flagHolandia
10%
60%
30%
0%
10
flagNiemcy
12%
48%
29%
9%
54
flagRosja
9%
63%
27%
0%
11
flagWielka Brytania
15%
45%
25%
15%
40
flagIndie
37%
29%
25%
3%
27

Płeć

men28%
women30%
prawoskrętny
20%
25%
lewoskrętny
44%
34%
zależy od gazu
28%
31%
nie ma standardu
6%
9%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.