Czy łącza gazowe mają gwint prawo, czy lewoskrętny?

prawoskrętny
lewoskrętny
zależy od gazu
nie ma standardu
W nie­któ­rych z łączy używa się od­wrot­nych (le­wo­skręt­ny­ch) gwintów, aby uniknąć ka­ta­stro­fal­nych omył­ko­wych po­łą­czeń. W ze­sta­wach spa­wal­ni­czych tlen podłącza się gwintem pra­wo­skręt­ny­m, podczas gdy acetylen i inne gazy palne - le­wo­skręt­nym.

Rozkład odpowiedzi

prawoskrętny
lewoskrętny
zależy od gazu
nie ma standardu
odpowiedzi
flagChorwacja
9%
9%
81%
0%
11
flagWłochy
21%
31%
42%
5%
19
flagNorwegia
5%
44%
33%
16%
18
flagPolska
23%
39%
29%
8%
3720
flagStany Zjednoczone
33%
31%
29%
5%
57
flagNiemcy
10%
49%
27%
12%
65
flagRosja
9%
63%
27%
0%
11
flagIndie
37%
31%
24%
3%
29
flagHolandia
17%
58%
23%
0%
17
flagWielka Brytania
25%
43%
20%
11%
60
flagNieznany
34%
43%
12%
9%
124

Płeć

men25%
women29%
prawoskrętny
22%
25%
lewoskrętny
43%
34%
zależy od gazu
25%
29%
nie ma standardu
7%
9%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.