Czy łącza gazowe mają gwint prawo, czy lewoskrętny?

prawoskrętny
lewoskrętny
zależy od gazu
nie ma standardu
W nie­któ­rych z łączy używa się od­wrot­nych (le­wo­skręt­ny­ch) gwintów, aby uniknąć ka­ta­stro­fal­nych omył­ko­wych po­łą­czeń. W ze­sta­wach spa­wal­ni­czych tlen podłącza się gwintem pra­wo­skręt­ny­m, podczas gdy acetylen i inne gazy palne - le­wo­skręt­nym.

Rozkład odpowiedzi

prawoskrętny
lewoskrętny
zależy od gazu
nie ma standardu
odpowiedzi
flagChorwacja
9%
9%
81%
0%
11
flagWłochy
12%
31%
50%
6%
16
flagNorwegia
5%
47%
35%
11%
17
flagPolska
22%
38%
31%
7%
2939
flagNiemcy
11%
45%
30%
11%
59
flagStany Zjednoczone
33%
32%
30%
3%
56
flagRosja
9%
63%
27%
0%
11
flagHolandia
9%
63%
27%
0%
11
flagIndie
39%
28%
25%
3%
28
flagWielka Brytania
17%
42%
24%
15%
45
flagNieznany
50%
30%
0%
20%
10

Płeć

men27%
women30%
prawoskrętny
21%
25%
lewoskrętny
44%
33%
zależy od gazu
27%
31%
nie ma standardu
6%
9%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.