Czy prędkość światła jest stała?

Tak, w próżni
Nie, zależy to od ośrodka
Jest zawsze stała
Żadne z powyższych
Prędkość światła wynosi do­kład­nie 299 792km/s i jest stała. Po­wszech­nie mówi się, że światło spo­wal­nia w wodzie czy innych gęstych ośrod­ka­ch, jednak jest to nie­praw­dą. Prawdą jest na­to­miast to, że światło rze­czy­wi­ście pokona daną drogę z punktu A do punktu B wolniej w wodzie lub innym ośrodku, jednak jego prędkość się nie zmienia i jest stała. Dzieje się tak dlatego, ponieważ czą­stecz­ki wody czy innych gęstych ośrodków najpierw ab­sor­bu­ją, a potem emitują fotony i to właśnie ten proces zabiera "sporą" część czasu światłu na po­ko­na­nie danej od­le­gło­ści.

Rozkład odpowiedzi

Tak, w próżni
Nie, zależy to od ośrodka
Jest zawsze stała
Żadne z powyższych
odpowiedzi
flagPolska
30%
26%
36%
6%
1406
flagNieznany
31%
27%
35%
5%
272
flagWielka Brytania
61%
7%
30%
0%
13
flagNiemcy
45%
27%
27%
0%
11

Płeć

men35%
women38%
Tak, w próżni
31%
34%
Nie, zależy to od ośrodka
29%
19%
Jest zawsze stała
35%
38%
Żadne z powyższych
4%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czy prędkość światła jest stała?
1720
36%

Szczegóły

Autor: Konrad Pulit
Ilustracja: fdecomite
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.