Czy przeziębienie leczymy antybiotykami?

Tak, zawsze
Nie, nigdy
Tak, ale tylko u dorosłych
Tylko, gdy infekcja trwa dłużej niż 3 dni
Prze­zię­bie­nie jest infekcją wywołaną przez wirusy. An­ty­bio­ty­ki na­to­miast działają wy­łącz­nie prze­ciw­bak­te­ryj­nie i/lub prze­ciw­grzy­bi­czo, dlatego nie są sku­tecz­ne podczas infekcji wi­ru­so­wych. Nie istnieje lek na prze­zię­bie­nie, możemy wy­łącz­nie łagodzić jego objawy (le­cze­nie ob­ja­wo­we) oraz sty­mu­lo­wać od­por­ność or­ga­ni­zmu, aby szybciej "po­ra­dził sobie" z in­fek­cją.

Rozkład odpowiedzi

Tak, zawsze
Nie, nigdy
Tak, ale tylko u dorosłych
Tylko, gdy infekcja trwa dłużej niż 3 dni
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
83%
8%
8%
12
flagHiszpania
0%
81%
0%
18%
11
flagIrlandia
0%
74%
0%
25%
39
flagStany Zjednoczone
3%
71%
0%
25%
32
flagWielka Brytania
0%
68%
1%
30%
147
flagFrancja
0%
68%
0%
31%
16
flagNiemcy
0%
66%
2%
31%
89
flagNorwegia
0%
64%
0%
35%
14
flagPolska
2%
63%
2%
31%
7902
flagNieznany
1%
61%
2%
33%
551
flagCzechy
10%
60%
0%
30%
10
flagGrecja
0%
60%
0%
40%
10
flagSzwecja
0%
53%
7%
38%
13
flagWłochy
0%
50%
0%
50%
12
flagHolandia
0%
44%
11%
44%
18

Płeć

men64%
women69%
Tak, zawsze
2%
1%
Nie, nigdy
64%
69%
Tak, ale tylko u dorosłych
3%
1%
Tylko, gdy infekcja trwa dłużej niż 3 dni
29%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czy przeziębienie leczymy antybiotykami?
8970
63%

Szczegóły

Autor: Justa87
Ilustracja: Victor
Czytaj więcej: wikipedia Przeziębienie
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.