Czy Republika Kosowo jest uznawanym państwem na arenie międzynarodowej?

Tak
Nie
Częściowo
Nie ma takiego państwa
Kraj ten jest uznawany przez 111 ze 193 państw człon­kow­skich ONZ, 23 z 28 Unii Eu­ro­pej­skiej i 24 z 28 NATO. Od za­koń­cze­nia wojny domowej był to pro­tek­to­rat ad­mi­ni­stro­wa­ny przez ONZ (Tym­cza­so­wa Misja Ad­mi­ni­stra­cyj­na Narodów Zjed­no­czo­nych w Kosowie, szeroko znana pod an­giel­skim skró­tow­cem UNMIK) przy pomocy wojsk NATO.

Rozkład odpowiedzi

Tak
Nie
Częściowo
Nie ma takiego państwa
odpowiedzi
flagWłochy
0%
0%
100%
0%
12
flagNieznany
18%
20%
54%
6%
111
flagPolska
26%
17%
49%
7%
1585
flagWielka Brytania
20%
23%
44%
11%
34
flagNiemcy
22%
27%
38%
11%
18
flagStany Zjednoczone
66%
16%
8%
8%
12

Płeć

men53%
women55%
Tak
26%
22%
Nie
14%
16%
Częściowo
53%
55%
Nie ma takiego państwa
5%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czy Republika Kosowo jest uznawanym państwem na arenie międzynarodowej?
1727
48%

Szczegóły

Autor: DrOuija
Ilustracja: Funky Tee
Czytaj więcej: wikipedia Kosowo

Historia

6 sierpnia 2017 00:47:04 utworzył DrOuija »
6 sierpnia 2017 10:42:35 zmienił Sokrates »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.