Czy to kot samiec, czy kotka?

samiec
kotka
nie da się powiedzieć
to nie jest kot
Dwu­ko­lo­ro­we futro (lub trój­ko­lo­ro­we licząc biały) wska­zu­je, że jest to kotka. Wynika to z faktu, że u kotów gen od­po­wia­da­ją­cy za ubar­wie­nie futra znajduje się w chro­mo­so­mie X (żeń­ski­m). Kotka ma dwa chro­mo­so­my X, zatem może mieć dwa różne kolory. Tym­cza­sem samiec ma chro­mo­so­my XY, więc może mieć tylko jeden kolor futra. Jedynym wy­jąt­kiem są bardzo rzadkie bez­płod­ne samce o chro­mo­so­mach XXY, rodzące się w wyniku nie­pra­wi­dło­we­go podziału chro­mo­so­mów.

Rozkład odpowiedzi

samiec
kotka
nie da się powiedzieć
to nie jest kot
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
13%
81%
4%
0%
22
flagWłochy
6%
72%
18%
3%
33
flagHiszpania
10%
70%
20%
0%
20
flagUkraina
21%
60%
8%
8%
23
flagWielka Brytania
15%
56%
24%
3%
381
flagPolska
14%
55%
26%
3%
17526
flagNiemcy
12%
55%
27%
3%
218
flagFrancja
24%
55%
20%
0%
29
flagKanada
9%
54%
35%
0%
31
flagRosja
20%
53%
20%
6%
15
flagHolandia
14%
51%
33%
0%
56
flagStany Zjednoczone
20%
49%
26%
2%
357
flagIrlandia
15%
49%
32%
3%
53
flagFilipiny
35%
47%
11%
5%
17
flagAustralia
23%
47%
23%
5%
17
flagNorwegia
12%
46%
35%
5%
39
flagIndie
21%
37%
31%
10%
70
flagAustria
6%
37%
50%
6%
16
flagNieznany
17%
36%
40%
4%
462
flagSzwecja
25%
31%
37%
6%
16

Płeć

men48%
women49%
samiec
15%
15%
kotka
48%
49%
nie da się powiedzieć
30%
32%
to nie jest kot
4%
2%

Szczegóły

Autor: Koniolub Grubas
Ilustracja: cuatrok77
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.