Czy w stanie nieważkości płomień świecy pali się bardziej, czy mniej gwałtownie, niż w warunkach ziemskich?

w nieważkości bardziej gwałtownie
mniej więcej tak samo
w nieważkości mniej gwałtownie
nie wiadomo
W stanie nie­waż­ko­ści nie wy­stę­pu­je kon­wek­cja, która nor­mal­nie kształ­tu­je płomień, zabiera z miejsca spalania dwu­tle­nek węgla i do­star­cza świeże po­wie­trze. Bez kon­wek­cji, dwu­tle­nek węgla gromadzi się w pobliżu knota palącej się świecy, a brak tlenu powoduje znaczne zdu­sze­nie ognia.

Rozkład odpowiedzi

w nieważkości bardziej gwałtownie
mniej więcej tak samo
w nieważkości mniej gwałtownie
nie wiadomo
odpowiedzi
flagNorwegia
14%
11%
62%
8%
35
flagWłochy
14%
14%
62%
7%
27
flagPakistan
16%
14%
58%
9%
55
flagMalezja
14%
8%
57%
20%
35
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
7%
23%
57%
11%
26
flagUkraina
14%
9%
57%
14%
21
flagPolska
16%
16%
55%
10%
14074
flagAustralia
18%
11%
55%
12%
70
flagNiemcy
18%
15%
54%
8%
162
flagKanada
17%
15%
54%
12%
70
flagIrlandia
18%
5%
54%
18%
37
flagIndie
19%
17%
53%
8%
617
flagWielka Brytania
13%
18%
53%
12%
492
flagStany Zjednoczone
19%
16%
51%
10%
1071
flagSzwajcaria
20%
0%
50%
25%
20
flagFilipiny
21%
19%
49%
9%
73
flagNieznany
19%
21%
46%
12%
612
flagNigeria
23%
11%
46%
11%
26
flagHolandia
20%
22%
43%
13%
44
flagFrancja
32%
8%
40%
20%
25

Płeć

men53%
women55%
w nieważkości bardziej gwałtownie
16%
18%
mniej więcej tak samo
19%
15%
w nieważkości mniej gwałtownie
53%
56%
nie wiadomo
10%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czy w stanie nieważkości płomień świecy pali się bardziej, czy mniej gwałtownie, niż w warunkach ziemskich?
15287
55%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.