Czy w stanie nieważkości płomień świecy pali się bardziej, czy mniej gwałtownie, niż w warunkach ziemskich?

w nieważkości bardziej gwałtownie
mniej więcej tak samo
w nieważkości mniej gwałtownie
nie wiadomo
W stanie nie­waż­ko­ści nie wy­stę­pu­je kon­wek­cja, która nor­mal­nie kształ­tu­je płomień, zabiera z miejsca spalania dwu­tle­nek węgla i do­star­cza świeże po­wie­trze. Bez kon­wek­cji, dwu­tle­nek węgla gromadzi się w pobliżu knota palącej się świecy, a brak tlenu powoduje znaczne zdu­sze­nie ognia.

Rozkład odpowiedzi

w nieważkości bardziej gwałtownie
mniej więcej tak samo
w nieważkości mniej gwałtownie
nie wiadomo
odpowiedzi
flagIndonezja
5%
5%
73%
15%
19
flagNorwegia
15%
12%
62%
6%
32
flagWłochy
15%
15%
61%
7%
26
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
7%
23%
57%
11%
26
flagAustralia
18%
10%
56%
13%
69
flagPolska
16%
16%
55%
10%
13658
flagNiemcy
18%
15%
55%
7%
158
flagKanada
17%
14%
55%
13%
69
flagIndie
19%
16%
54%
8%
585
flagPakistan
18%
14%
54%
10%
48
flagIrlandia
18%
5%
54%
18%
37
flagWielka Brytania
13%
17%
53%
13%
478
flagStany Zjednoczone
19%
16%
51%
10%
1055
flagMalezja
16%
10%
50%
23%
30
flagNigeria
24%
12%
48%
12%
25
flagFilipiny
21%
20%
47%
10%
65
flagNieznany
19%
22%
46%
12%
583
flagHolandia
21%
19%
43%
14%
41
flagSingapur
21%
31%
42%
5%
19
flagFrancja
32%
8%
40%
20%
25

Płeć

men53%
women56%
w nieważkości bardziej gwałtownie
16%
17%
mniej więcej tak samo
19%
14%
w nieważkości mniej gwałtownie
53%
56%
nie wiadomo
10%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czy w stanie nieważkości płomień świecy pali się bardziej, czy mniej gwałtownie, niż w warunkach ziemskich?
14812
55%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.