Czy w stanie nieważkości płomień świecy pali się bardziej, czy mniej gwałtownie, niż w warunkach ziemskich?

w nieważkości bardziej gwałtownie
mniej więcej tak samo
w nieważkości mniej gwałtownie
nie wiadomo
W stanie nie­waż­ko­ści nie wy­stę­pu­je kon­wek­cja, która nor­mal­nie kształ­tu­je płomień, zabiera z miejsca spalania dwu­tle­nek węgla i do­star­cza świeże po­wie­trze. Bez kon­wek­cji, dwu­tle­nek węgla gromadzi się w pobliżu knota palącej się świecy, a brak tlenu powoduje znaczne zdu­sze­nie ognia.

Rozkład odpowiedzi

w nieważkości bardziej gwałtownie
mniej więcej tak samo
w nieważkości mniej gwałtownie
nie wiadomo
odpowiedzi
flagIndonezja
5%
5%
73%
15%
19
flagNorwegia
15%
12%
62%
6%
32
flagWłochy
16%
16%
58%
8%
24
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
7%
23%
57%
11%
26
flagNiemcy
18%
14%
56%
6%
148
flagPolska
16%
16%
55%
10%
12065
flagIndie
19%
16%
55%
8%
554
flagKanada
17%
14%
55%
11%
67
flagPakistan
17%
15%
54%
10%
46
flagIrlandia
18%
5%
54%
18%
37
flagAustralia
21%
10%
53%
13%
60
flagStany Zjednoczone
19%
16%
52%
10%
1036
flagWielka Brytania
13%
17%
52%
13%
446
flagNigeria
22%
13%
50%
13%
22
flagMalezja
17%
10%
48%
24%
29
flagNieznany
19%
20%
46%
12%
265
flagFilipiny
24%
18%
46%
10%
58
flagHolandia
22%
17%
45%
15%
40
flagLitwa
16%
11%
44%
27%
18
flagFrancja
29%
8%
41%
20%
24

Płeć

men56%
women56%
w nieważkości bardziej gwałtownie
15%
17%
mniej więcej tak samo
18%
14%
w nieważkości mniej gwałtownie
56%
56%
nie wiadomo
9%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czy w stanie nieważkości płomień świecy pali się bardziej, czy mniej gwałtownie, niż w warunkach ziemskich?
12872
55%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.