Czy w stanie nieważkości płomień świecy pali się bardziej, czy mniej gwałtownie, niż w warunkach ziemskich?

w nieważkości bardziej gwałtownie
mniej więcej tak samo
w nieważkości mniej gwałtownie
nie wiadomo
W stanie nie­waż­ko­ści nie wy­stę­pu­je kon­wek­cja, która nor­mal­nie kształ­tu­je płomień, zabiera z miejsca spalania dwu­tle­nek węgla i do­star­cza świeże po­wie­trze. Bez kon­wek­cji, dwu­tle­nek węgla gromadzi się w pobliżu knota palącej się świecy, a brak tlenu powoduje znaczne zdu­sze­nie ognia.

Rozkład odpowiedzi

w nieważkości bardziej gwałtownie
mniej więcej tak samo
w nieważkości mniej gwałtownie
nie wiadomo
odpowiedzi
flagNorwegia
13%
11%
63%
8%
36
flagWłochy
14%
14%
62%
7%
27
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
7%
22%
59%
11%
27
flagAustralia
17%
10%
58%
12%
75
flagMalezja
14%
8%
57%
20%
35
flagPakistan
17%
13%
56%
10%
58
flagPolska
16%
16%
55%
10%
14602
flagIrlandia
18%
5%
55%
18%
38
flagNiemcy
17%
15%
54%
9%
169
flagKanada
17%
15%
54%
12%
70
flagUkraina
13%
13%
54%
13%
22
flagIndie
20%
17%
53%
7%
656
flagWielka Brytania
13%
18%
52%
12%
507
flagSzwajcaria
21%
0%
52%
21%
23
flagStany Zjednoczone
19%
16%
51%
10%
1102
flagFilipiny
21%
19%
49%
9%
73
flagNieznany
18%
21%
46%
13%
641
flagNigeria
23%
10%
46%
10%
30
flagHolandia
20%
22%
44%
13%
45
flagFrancja
29%
7%
44%
18%
27

Płeć

men53%
women55%
w nieważkości bardziej gwałtownie
16%
18%
mniej więcej tak samo
19%
14%
w nieważkości mniej gwałtownie
53%
56%
nie wiadomo
10%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czy w stanie nieważkości płomień świecy pali się bardziej, czy mniej gwałtownie, niż w warunkach ziemskich?
15865
55%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.