Czyj to to obraz?

Jacka Malczewskiego
Tadeusza Kantora
Tadeusza Makowskiego
Olgi Boznańskiej
To polski malarz dzia­ła­ją­cy na początku XX wieku w Paryżu, przed­sta­wi­ciel École de Paris. Częstym tematem jego obrazów były dzieci w scenach z życia wiej­skie­go, te­atral­ny­ch, ma­ska­ra­do­wych i kar­na­wa­ło­wy­ch, w pry­mi­ty­wi­zo­wa­nej i czę­ścio­wo geo­me­try­zo­wa­nej formie. Obraz na ilu­stra­cji to "Troje dzieci pod dro­go­wska­ze­m" (1930)

Rozkład odpowiedzi

Jacka Malczewskiego
Tadeusza Kantora
Tadeusza Makowskiego
Olgi Boznańskiej
odpowiedzi
flagHiszpania
20%
0%
70%
10%
10
flagNiemcy
19%
7%
53%
19%
56
flagFrancja
18%
9%
45%
27%
11
flagStany Zjednoczone
34%
13%
44%
6%
29
flagPolska
25%
13%
41%
19%
4642
flagWłochy
20%
20%
40%
20%
10
flagNieznany
28%
15%
39%
16%
318
flagWielka Brytania
27%
14%
34%
23%
88
flagNorwegia
40%
20%
20%
20%
10
flagHolandia
33%
8%
16%
41%
12

Płeć

men34%
women41%
Jacka Malczewskiego
28%
25%
Tadeusza Kantora
15%
13%
Tadeusza Makowskiego
34%
41%
Olgi Boznańskiej
21%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czyj to to obraz?
5273
41%

Szczegóły

Autor: ALu
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.