Czyje głowy widnieją na fladze Sardynii?

Maurów
Chłopów
Żeglarzy
Tancerzy
Flaga ukazuje czterech mau­re­tań­skich na­jeźdź­ców z za­wią­za­ny­mi przed eg­ze­ku­cją oczami (głowy Maurów są również po­pu­lar­ne w hisz­pań­skich em­ble­ma­ta­ch). Re­gio­nal­ne prawo za­twier­dzo­ne w 1999 r. zmieniło flagę, prze­su­wa­jąc opaski na czoło.

Rozkład odpowiedzi

Maurów
Chłopów
Żeglarzy
Tancerzy
odpowiedzi
flagHiszpania
84%
7%
3%
3%
26
flagFinlandia
76%
0%
17%
0%
17
flagNiemcy
71%
4%
19%
4%
188
flagWłochy
66%
3%
16%
9%
54
flagFrancja
65%
0%
32%
2%
43
flagWielka Brytania
63%
2%
25%
8%
408
flagNorwegia
63%
3%
23%
10%
30
flagUkraina
62%
2%
23%
6%
43
flagSzwecja
62%
6%
25%
6%
16
flagDania
61%
5%
27%
5%
18
flagPolska
59%
5%
26%
8%
13791
flagHolandia
59%
4%
26%
9%
42
flagRosja
58%
12%
15%
12%
39
flagStany Zjednoczone
53%
13%
21%
10%
291
flagKanada
53%
6%
31%
9%
32
flagAustria
52%
0%
33%
14%
21
flagIrlandia
48%
2%
41%
7%
41
flagAustralia
48%
16%
29%
3%
31
flagNieznany
43%
6%
37%
12%
629
flagIndie
32%
39%
17%
10%
46

Płeć

men52%
women56%
Maurów
52%
56%
Chłopów
6%
6%
Żeglarzy
30%
29%
Tancerzy
9%
7%

Szczegóły

Autor: bukanero
Czytaj więcej: wikipedia Sardynia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.