Czyje głowy widnieją na fladze Sardynii?

Maurów
Chłopów
Żeglarzy
Tancerzy
Flaga ukazuje czterech mau­re­tań­skich na­jeźdź­ców z za­wią­za­ny­mi przed eg­ze­ku­cją oczami (głowy Maurów są również po­pu­lar­ne w hisz­pań­skich em­ble­ma­ta­ch). Re­gio­nal­ne prawo za­twier­dzo­ne w 1999 r. zmieniło flagę, prze­su­wa­jąc opaski na czoło.

Rozkład odpowiedzi

Maurów
Chłopów
Żeglarzy
Tancerzy
odpowiedzi
flagHiszpania
83%
6%
6%
3%
30
flagFinlandia
78%
0%
15%
0%
19
flagBelgia
72%
4%
18%
4%
22
flagNiemcy
68%
5%
20%
5%
208
flagWłochy
67%
3%
16%
8%
59
flagWielka Brytania
63%
2%
24%
8%
425
flagFrancja
63%
0%
34%
2%
46
flagSzwecja
63%
10%
21%
5%
19
flagUkraina
61%
2%
24%
8%
49
flagHolandia
61%
4%
25%
9%
44
flagNorwegia
60%
2%
28%
8%
35
flagPolska
58%
6%
27%
8%
16268
flagRosja
58%
13%
13%
13%
43
flagStany Zjednoczone
54%
12%
21%
11%
297
flagKanada
54%
6%
30%
9%
33
flagAustria
52%
0%
34%
13%
23
flagAustralia
51%
15%
27%
3%
33
flagIrlandia
48%
2%
39%
9%
43
flagNieznany
41%
7%
38%
12%
1239
flagIndie
31%
40%
17%
10%
47

Płeć

men50%
women55%
Maurów
50%
55%
Chłopów
6%
6%
Żeglarzy
32%
29%
Tancerzy
10%
8%

Szczegóły

Autor: bukanero
Czytaj więcej: wikipedia Sardynia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.