Czyje głowy widnieją na fladze Sardynii?

Maurów
Chłopów
Żeglarzy
Tancerzy
Flaga ukazuje czterech mau­re­tań­skich na­jeźdź­ców z za­wią­za­ny­mi przed eg­ze­ku­cją oczami (głowy Maurów są również po­pu­lar­ne w hisz­pań­skich em­ble­ma­ta­ch). Re­gio­nal­ne prawo za­twier­dzo­ne w 1999 r. zmieniło flagę, prze­su­wa­jąc opaski na czoło.

Rozkład odpowiedzi

Maurów
Chłopów
Żeglarzy
Tancerzy
odpowiedzi
flagHiszpania
84%
7%
3%
3%
26
flagBelgia
81%
0%
12%
6%
16
flagNiemcy
71%
5%
18%
4%
171
flagWłochy
69%
4%
14%
8%
49
flagNorwegia
69%
0%
19%
11%
26
flagDania
68%
6%
25%
0%
16
flagFrancja
66%
0%
30%
2%
39
flagWielka Brytania
62%
2%
25%
8%
377
flagSzwecja
62%
6%
25%
6%
16
flagUkraina
61%
0%
23%
8%
34
flagPolska
60%
5%
25%
8%
11799
flagHolandia
58%
5%
25%
10%
39
flagAustria
55%
0%
30%
15%
20
flagStany Zjednoczone
53%
13%
22%
10%
279
flagKanada
53%
6%
31%
9%
32
flagRosja
52%
19%
23%
4%
21
flagNieznany
47%
9%
36%
5%
101
flagAustralia
46%
17%
28%
3%
28
flagIrlandia
45%
2%
43%
8%
37
flagIndie
32%
39%
17%
10%
46

Płeć

men57%
women56%
Maurów
57%
56%
Chłopów
6%
6%
Żeglarzy
27%
29%
Tancerzy
8%
8%

Szczegóły

Autor: bukanero
Czytaj więcej: wikipedia Sardynia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.