Czyje głowy widnieją na fladze Sardynii?

Maurów
Chłopów
Żeglarzy
Tancerzy
Flaga ukazuje czterech mau­re­tań­skich na­jeźdź­ców z za­wią­za­ny­mi przed eg­ze­ku­cją oczami (głowy Maurów są również po­pu­lar­ne w hisz­pań­skich em­ble­ma­ta­ch). Re­gio­nal­ne prawo za­twier­dzo­ne w 1999 r. zmieniło flagę, prze­su­wa­jąc opaski na czoło.

Rozkład odpowiedzi

Maurów
Chłopów
Żeglarzy
Tancerzy
odpowiedzi
flagHiszpania
81%
6%
9%
3%
33
flagBelgia
73%
3%
19%
3%
26
flagWłochy
70%
3%
15%
7%
64
flagNiemcy
68%
5%
21%
4%
226
flagFrancja
63%
0%
34%
2%
46
flagWielka Brytania
62%
2%
25%
8%
431
flagUkraina
62%
1%
23%
7%
51
flagHolandia
62%
4%
26%
8%
50
flagKanada
60%
5%
26%
7%
38
flagNorwegia
60%
2%
28%
8%
35
flagSzwecja
60%
13%
17%
8%
23
flagPolska
58%
5%
26%
8%
17278
flagRosja
58%
12%
16%
12%
55
flagDania
56%
4%
34%
4%
23
flagStany Zjednoczone
54%
12%
21%
10%
303
flagAustria
52%
0%
34%
13%
23
flagAustralia
51%
15%
27%
3%
33
flagIrlandia
48%
2%
39%
9%
43
flagNieznany
40%
7%
39%
12%
1337
flagIndie
32%
40%
18%
10%
50

Płeć

men50%
women55%
Maurów
50%
55%
Chłopów
6%
6%
Żeglarzy
32%
29%
Tancerzy
10%
8%

Szczegóły

Autor: bukanero
Czytaj więcej: wikipedia Sardynia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.