Czym była "herbatka bostońska"?

zwyczajem parzenia herbaty w Nowym Świecie
walką z Indianami podczas Boston Tea Party
zniszczeniem ładunku herbaty chińskiej
pierwszym Kongresem Kontynentalnym
"Her­bat­ka bo­stoń­ska" to protest miesz­kań­ców Bostonu w roku 1773 przeciw polityce Wielkiej Bry­ta­nii. Za­to­pio­no wtedy przy­wie­zio­ną z Anglii herbatę i od­mó­wio­no za­pła­ce­nia cła. Jest to jeden z wcze­snych epizodów re­wo­lu­cji ame­ry­kań­skiej.

Rozkład odpowiedzi

zwyczajem parzenia herbaty w Nowym Świecie
walką z Indianami podczas Boston Tea Party
zniszczeniem ładunku herbaty chińskiej
pierwszym Kongresem Kontynentalnym
odpowiedzi
flagIrlandia
7%
7%
76%
7%
13
flagKanada
6%
12%
75%
6%
16
flagPolska
7%
13%
68%
9%
5282
flagNiemcy
10%
11%
65%
12%
79
flagNieznany
8%
15%
64%
12%
358
flagWłochy
0%
16%
58%
25%
12
flagStany Zjednoczone
10%
19%
57%
11%
84
flagWielka Brytania
9%
17%
56%
15%
151
flagFrancja
18%
9%
54%
18%
11
flagHiszpania
0%
18%
54%
27%
11
flagHolandia
14%
28%
42%
14%
14

Płeć

men67%
women58%
zwyczajem parzenia herbaty w Nowym Świecie
7%
8%
walką z Indianami podczas Boston Tea Party
14%
14%
zniszczeniem ładunku herbaty chińskiej
67%
58%
pierwszym Kongresem Kontynentalnym
10%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym była "herbatka bostońska"?
6040
67%

Szczegóły

Autor: Pomponia Algerio
Ilustracja: Laura D'Alessandro
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.