Czym było auspicjum?

modlitwą do pogańskich bogów
miejscem złożenia do grobu
przepowiednią z lotu ptaka
jedną z dyscyplin starożytnych Igrzysk Olimpijskich
Au­spi­cjum to sta­ro­żyt­ny rytuał rzymski mający na celu wy­wnio­sko­wa­nie woli bogów z lotu wielkich ptaków dra­pież­ny­ch, przede wszyst­kim orła i sępa. Auspicja znano też w Galii, Umbrii, Grecji oraz Azji Mniej­sze­j, jednak naj­wię­cej wia­do­mo­ści o nich mamy od Rzymian.

Rozkład odpowiedzi

modlitwą do pogańskich bogów
miejscem złożenia do grobu
przepowiednią z lotu ptaka
jedną z dyscyplin starożytnych Igrzysk Olimpijskich
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
0%
100%
0%
1
flagHolandia
0%
50%
50%
0%
2
flagPolska
12%
27%
49%
10%
165
flagNieznany
33%
16%
16%
33%
6
flagNiemcy
25%
75%
0%
0%
4
flagSzwecja
100%
0%
0%
0%
2
flagWielka Brytania
50%
50%
0%
0%
2
flagIrlandia
0%
100%
0%
0%
1
flagAustria
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men43%
women50%
modlitwą do pogańskich bogów
20%
8%
miejscem złożenia do grobu
18%
41%
przepowiednią z lotu ptaka
43%
50%
jedną z dyscyplin starożytnych Igrzysk Olimpijskich
16%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym było auspicjum?
184
45%

Szczegóły

Autor: ‏
Ilustracja: Kev nic
Czytaj więcej: wikipedia Auspicjum
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.