Czym było bykowe?

karą za spłodzenie nieślubnego dziecka
datkiem za taniec z panną młodą na weselu
podatkiem za bezdzietność
wszystkie powyższe
Na prze­strze­ni dziejów i w różnych re­gio­nach Polski okre­śle­nie to miewało różne zna­cze­nia i ko­no­ta­cje. Jednak jeszcze niedawno był to domiar podatku do­cho­do­we­go dla nie­za­męż­ny­ch, nie­żo­na­tych a bez­dziet­nych. Obo­wią­zy­wał od 1945 do 1973 roku.

Rozkład odpowiedzi

karą za spłodzenie nieślubnego dziecka
datkiem za taniec z panną młodą na weselu
podatkiem za bezdzietność
wszystkie powyższe
odpowiedzi
flagNiemcy
3%
9%
46%
40%
32
flagPolska
12%
9%
44%
32%
2396
flagNieznany
18%
14%
39%
27%
404
flagWielka Brytania
13%
0%
59%
27%
22

Płeć

men31%
women29%
karą za spłodzenie nieślubnego dziecka
15%
14%
datkiem za taniec z panną młodą na weselu
10%
11%
podatkiem za bezdzietność
42%
43%
wszystkie powyższe
31%
29%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym było bykowe?
2929
32%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Bykowe
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.