Czym głównie żywią się palczaki madagaskarskie?

owocami
rybami
owadami
krwią
Palaczak ma­da­ga­skar­ski zajmuje tę samą niszę eko­lo­gicz­ną, co dzięcioł - wy­szu­ku­je owady pod korą drzew. Ma wy­spe­cja­li­zo­wa­ną rękę - trzeci palec jest cieńszy od po­zo­sta­łych i służy do stukania w korę, celem lo­ka­li­za­cji pustych prze­strze­ni na słuch. Czwarty palec jest na­to­miast dłuższy i służy do wy­cią­ga­nia owadów z dziur.

Rozkład odpowiedzi

owocami
rybami
owadami
krwią
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
0%
98%
1%
62
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
0%
96%
1%
56
flagSzwajcaria
3%
0%
93%
3%
31
flagWłochy
7%
1%
88%
1%
54
flagGrecja
4%
0%
86%
9%
22
flagHolandia
10%
1%
80%
8%
87
flagStany Zjednoczone
14%
2%
76%
5%
324
flagSzwecja
17%
0%
76%
5%
51
flagIrlandia
19%
1%
74%
3%
51
flagRosja
16%
0%
74%
9%
31
flagHiszpania
18%
0%
74%
7%
27
flagWielka Brytania
11%
2%
72%
12%
420
flagPolska
15%
3%
68%
12%
15937
flagNiemcy
16%
4%
68%
10%
207
flagUkraina
9%
3%
64%
22%
31
flagIndie
20%
4%
63%
10%
82
flagAustria
13%
0%
63%
22%
22
flagFrancja
23%
5%
61%
10%
39
flagNieznany
24%
5%
52%
17%
1030
flagNorwegia
30%
11%
42%
15%
26

Płeć

men66%
women69%
owocami
16%
14%
rybami
3%
3%
owadami
66%
69%
krwią
12%
12%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Dr. Mirko Junge
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.