Czym głównie żywią się palczaki madagaskarskie?

owocami
rybami
owadami
krwią
Palaczak ma­da­ga­skar­ski zajmuje tę samą niszę eko­lo­gicz­ną, co dzięcioł - wy­szu­ku­je owady pod korą drzew. Ma wy­spe­cja­li­zo­wa­ną rękę - trzeci palec jest cieńszy od po­zo­sta­łych i służy do stukania w korę, celem lo­ka­li­za­cji pustych prze­strze­ni na słuch. Czwarty palec jest na­to­miast dłuższy i służy do wy­cią­ga­nia owadów z dziur.

Rozkład odpowiedzi

owocami
rybami
owadami
krwią
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
0%
98%
1%
61
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
0%
95%
2%
47
flagWłochy
7%
1%
88%
1%
54
flagGrecja
5%
0%
84%
10%
19
flagHolandia
9%
1%
82%
6%
74
flagStany Zjednoczone
14%
2%
75%
5%
302
flagHiszpania
18%
0%
74%
7%
27
flagCzechy
13%
6%
73%
6%
15
flagWielka Brytania
11%
3%
72%
12%
396
flagIrlandia
22%
2%
71%
4%
45
flagAustria
14%
0%
71%
14%
14
flagSzwecja
21%
0%
69%
9%
33
flagPolska
15%
3%
68%
12%
15066
flagNiemcy
16%
5%
68%
9%
186
flagIndie
21%
5%
64%
9%
76
flagUkraina
10%
3%
64%
21%
28
flagFrancja
23%
5%
61%
10%
39
flagNieznany
24%
5%
52%
17%
991
flagRosja
33%
0%
46%
20%
15
flagNorwegia
32%
8%
44%
16%
25

Płeć

men66%
women69%
owocami
16%
15%
rybami
3%
3%
owadami
66%
69%
krwią
12%
12%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Dr. Mirko Junge
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.