Czym grozi przeładowywanie akumulatora?

wyciekiem kwasu
zmianą polaryzacji
wybuchem
zasiarczeniem
W prze­ła­do­wy­wa­nym aku­mu­la­to­rze oło­wio­wym zaczyna do­cho­dzić do hy­dro­li­zy wody. Za­zwy­czaj otwory wen­ty­la­cyj­ne wy­star­cza­ją, aby od­pro­wa­dzić tlen i wodór, jednak w przy­pad­ku mocnego prze­ła­do­wy­wa­nia stężenie mie­szan­ki może wzrosnąć do poziomu gro­żą­ce­go wy­bu­chem.

Rozkład odpowiedzi

wyciekiem kwasu
zmianą polaryzacji
wybuchem
zasiarczeniem
odpowiedzi
flagSzwajcaria
21%
5%
64%
8%
37
flagNorwegia
18%
10%
61%
10%
49
flagFrancja
20%
4%
60%
11%
63
flagMalezja
24%
12%
56%
7%
41
flagPakistan
17%
12%
54%
12%
57
flagNiemcy
21%
7%
53%
17%
292
flagSzwecja
18%
6%
53%
22%
49
flagNigeria
11%
19%
53%
11%
26
flagPolska
23%
11%
52%
12%
22155
flagWłochy
24%
10%
51%
13%
37
flagPołudniowa Afryka
29%
11%
51%
7%
27
flagKanada
21%
8%
50%
18%
79
flagAustralia
20%
12%
50%
14%
70
flagWielka Brytania
24%
10%
49%
13%
615
flagStany Zjednoczone
27%
11%
46%
13%
1101
flagIndie
24%
14%
45%
13%
659
flagHolandia
28%
9%
44%
17%
76
flagFilipiny
31%
14%
40%
10%
67
flagIrlandia
25%
9%
38%
26%
52
flagNieznany
34%
19%
32%
12%
1263

Płeć

men41%
women40%
wyciekiem kwasu
29%
27%
zmianą polaryzacji
14%
17%
wybuchem
41%
40%
zasiarczeniem
15%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym grozi przeładowywanie akumulatora?
24489
51%

Szczegóły

Autor: krakowianka
Ilustracja: Charles Williams
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.