Czym jest choroba Hashimoto?

dziedziczna niewydolność nerek
autoimmunologiczne zapalenie tarczycy
sarkoidoza
zapalenie pnia mózgu
Choroba Ha­shi­mo­to to za­pa­le­nie tarczycy o podłożu au­to­im­mu­no­lo­gicz­ny­m, częsta przy­czy­na pier­wot­nej nie­do­czyn­no­ści tar­czy­cy. Terapia to L-ty­rok­sy­na.

Rozkład odpowiedzi

dziedziczna niewydolność nerek
autoimmunologiczne zapalenie tarczycy
sarkoidoza
zapalenie pnia mózgu
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
3%
81%
7%
7%
27
flagIrlandia
18%
68%
0%
13%
22
flagPolska
11%
66%
7%
13%
6021
flagFrancja
6%
66%
0%
20%
15
flagNieznany
12%
62%
11%
13%
665
flagNiemcy
4%
62%
9%
23%
43
flagWielka Brytania
8%
58%
9%
24%
86
flagHolandia
18%
45%
27%
9%
11

Płeć

men57%
women76%
dziedziczna niewydolność nerek
14%
8%
autoimmunologiczne zapalenie tarczycy
57%
76%
sarkoidoza
10%
5%
zapalenie pnia mózgu
17%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym jest choroba Hashimoto?
7005
66%

Szczegóły

Autor: lesteribi
Ilustracja: Ed Uthman
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.