Czym jest entropia?

Jest miarą stopnia nieuporządkowania układu
Jest miarą wielkości układu
Obie odpowiedzi są prawidłowe
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Entropia to miara stopnia nie­upo­rząd­ko­wa­nia układu. Zgodnie z drugą zasadą ter­mo­dy­na­mi­ki, jeżeli układ ter­mo­dy­na­micz­ny prze­cho­dzi od jednego stanu rów­no­wa­gi do dru­gie­go, bez udziału czyn­ni­ków ze­wnętrz­nych (a więc spon­ta­nicz­nie­), to jego entropia zawsze rośnie. Pojęcie entropii wpro­wa­dził nie­miec­ki uczony Rudolf Clau­sius.

Rozkład odpowiedzi

Jest miarą stopnia nieuporządkowania układu
Jest miarą wielkości układu
Obie odpowiedzi są prawidłowe
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedzi
flagMalezja
81%
9%
0%
9%
11
flagSzwajcaria
65%
5%
15%
15%
40
flagFrancja
61%
15%
15%
7%
13
flagNiemcy
58%
13%
10%
15%
84
flagWielka Brytania
53%
10%
19%
14%
221
flagStany Zjednoczone
53%
13%
17%
15%
132
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
53%
23%
15%
7%
13
flagIndie
52%
11%
19%
16%
167
flagHolandia
52%
14%
8%
23%
34
flagAustralia
52%
5%
23%
17%
17
flagPolska
51%
10%
18%
19%
6951
flagPołudniowa Afryka
50%
0%
8%
41%
12
flagSzwecja
47%
0%
5%
47%
17
flagNieznany
40%
10%
22%
26%
710
flagFilipiny
38%
23%
23%
9%
21
flagPakistan
30%
40%
30%
0%
10
flagIrlandia
22%
11%
27%
38%
18
flagWłochy
20%
30%
20%
30%
10

Płeć

men42%
women43%
Jest miarą stopnia nieuporządkowania układu
42%
43%
Jest miarą wielkości układu
10%
11%
Obie odpowiedzi są prawidłowe
21%
20%
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
25%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym jest entropia?
8126
49%

Szczegóły

Autor: Astorre
Czytaj więcej: wikipedia Entropia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.