Czym jest język romansz?

to urzędowy język w Szwajcarii
to niemiecki synonim zalotów
to dialekt języka rumuńskiego
to język Romów wschodnioeuropejskich
Język romansz, znany też jako re­to­ro­mań­ski, jest jednym z urzę­do­wych języków Szwaj­ca­rii, obok wło­skie­go, nie­miec­kie­go i fran­cu­skie­go. Naj­wię­cej osób nim po­słu­gu­ją­cych się mieszka w Gry­zo­nii, gdzie w po­cząt­kach XIX w. do­mi­no­wał (dziś przeważa tam nie­miec­ki­).

Rozkład odpowiedzi

to urzędowy język w Szwajcarii
to niemiecki synonim zalotów
to dialekt języka rumuńskiego
to język Romów wschodnioeuropejskich
odpowiedzi
flagSzwajcaria
76%
0%
7%
15%
13
flagHiszpania
56%
0%
26%
13%
30
flagHolandia
50%
3%
14%
32%
28
flagFrancja
35%
11%
17%
35%
17
flagWłochy
33%
5%
27%
33%
18
flagKanada
33%
0%
33%
33%
15
flagDania
31%
12%
31%
18%
16
flagNiemcy
29%
4%
30%
34%
88
flagPolska
28%
5%
29%
35%
6260
flagNieznany
28%
6%
31%
33%
160
flagNorwegia
26%
6%
46%
20%
15
flagWielka Brytania
24%
3%
31%
40%
129
flagIrlandia
22%
3%
40%
33%
27
flagStany Zjednoczone
20%
8%
31%
38%
60

Płeć

men33%
women27%
to urzędowy język w Szwajcarii
33%
28%
to niemiecki synonim zalotów
5%
5%
to dialekt języka rumuńskiego
24%
32%
to język Romów wschodnioeuropejskich
37%
33%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym jest język romansz?
6980
28%

Szczegóły

Autor: Przemek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.