Czym jest język romansz?

to urzędowy język w Szwajcarii
to niemiecki synonim zalotów
to dialekt języka rumuńskiego
to język Romów wschodnioeuropejskich
Język romansz, znany też jako re­to­ro­mań­ski, jest jednym z urzę­do­wych języków Szwaj­ca­rii, obok wło­skie­go, nie­miec­kie­go i fran­cu­skie­go. Naj­wię­cej osób nim po­słu­gu­ją­cych się mieszka w Gry­zo­nii, gdzie w po­cząt­kach XIX w. do­mi­no­wał (dziś przeważa tam nie­miec­ki­).

Rozkład odpowiedzi

to urzędowy język w Szwajcarii
to niemiecki synonim zalotów
to dialekt języka rumuńskiego
to język Romów wschodnioeuropejskich
odpowiedzi
flagSzwajcaria
73%
0%
15%
10%
19
flagHiszpania
58%
0%
25%
12%
31
flagHolandia
50%
3%
13%
33%
30
flagKanada
35%
0%
29%
35%
17
flagFrancja
35%
11%
17%
35%
17
flagDania
31%
12%
31%
18%
16
flagWłochy
30%
5%
30%
35%
20
flagNiemcy
29%
4%
29%
35%
91
flagPolska
28%
5%
29%
35%
6549
flagNieznany
26%
7%
32%
33%
184
flagNorwegia
25%
6%
50%
18%
16
flagWielka Brytania
24%
4%
31%
39%
132
flagIrlandia
21%
3%
39%
35%
28
flagStany Zjednoczone
19%
8%
32%
38%
62
flagAustria
10%
10%
30%
50%
10

Płeć

men32%
women27%
to urzędowy język w Szwajcarii
32%
27%
to niemiecki synonim zalotów
5%
5%
to dialekt języka rumuńskiego
24%
32%
to język Romów wschodnioeuropejskich
37%
34%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym jest język romansz?
7328
28%

Szczegóły

Autor: Przemek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.