Czym jest język romansz?

to urzędowy język w Szwajcarii
to niemiecki synonim zalotów
to dialekt języka rumuńskiego
to język Romów wschodnioeuropejskich
Język romansz, znany też jako re­to­ro­mań­ski, jest jednym z urzę­do­wych języków Szwaj­ca­rii, obok wło­skie­go, nie­miec­kie­go i fran­cu­skie­go. Naj­wię­cej osób nim po­słu­gu­ją­cych się mieszka w Gry­zo­nii, gdzie w po­cząt­kach XIX w. do­mi­no­wał (dziś przeważa tam nie­miec­ki­).

Rozkład odpowiedzi

to urzędowy język w Szwajcarii
to niemiecki synonim zalotów
to dialekt języka rumuńskiego
to język Romów wschodnioeuropejskich
odpowiedzi
flagSzwajcaria
76%
0%
7%
15%
13
flagHiszpania
53%
0%
28%
14%
28
flagHolandia
50%
3%
15%
30%
26
flagKanada
35%
0%
28%
35%
14
flagWłochy
33%
5%
27%
33%
18
flagDania
31%
12%
31%
18%
16
flagFrancja
31%
12%
18%
37%
16
flagNiemcy
30%
4%
29%
33%
84
flagPolska
28%
5%
29%
35%
5935
flagNorwegia
28%
7%
42%
21%
14
flagNieznany
26%
7%
29%
36%
92
flagWielka Brytania
23%
3%
32%
40%
128
flagIrlandia
22%
3%
40%
33%
27
flagStany Zjednoczone
21%
8%
31%
36%
57

Płeć

men32%
women28%
to urzędowy język w Szwajcarii
32%
28%
to niemiecki synonim zalotów
4%
4%
to dialekt języka rumuńskiego
24%
32%
to język Romów wschodnioeuropejskich
37%
34%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym jest język romansz?
6568
28%

Szczegóły

Autor: Przemek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.